Schoolleiding

De schoolleiding van het VMBO Maastricht bestaat uit een directieteam met een locatiedirecteur en teamleiders. De school is onderdeel van LVO-Maastricht en maakt deel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg.

Locatiedirectie
mevrouw P. Stuit
E-mail: vmbo@lvomaastricht.nl


Teamleiders

Leerjaar 1 + 2 en LWT/MWT
mevrouw C. Lenaerts
E-mail c.lenaerts@stichtinglvo.nl

Leerjaar 3 + 4 
mevrouw A. Aben
E-mail  a.aben@stichtinglvo.nl

Bevoegd gezag

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO.
LVO kent tevens een raad van toezicht. 

LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

College van bestuur
De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
Mevr. S.M.E. Holtjer RA, lid College van Bestuur

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglvo.nl.
U kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl

KvK-nummer: 14077279
Btw-nummer: NL811981861B.01

Deel deze pagina op: