Schoolleiding

De schoolleiding van het VMBO Maastricht bestaat uit een directieteam met een rector en een conrector. De school is onderdeel van LVO-Maastricht en maakt deel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg.

Rector

mevrouw P. Stuit
E-mail: vmbo@lvomaastricht.nl

Conrectoren

mevrouw C. Lenaerts
E-mail: c.lenaerts@stichtinglvo.nl

mevrouw M. Ottenheijm
E-mail: m.ottenheijm@stichtinglvo.nl

Coördinatoren

Onderbouw: de heer E. Janssen
E-mail: e.janssen@stichtinglvo.nl

Bovenbouw: mevrouw D. Buytendijk
E-mail: d.buytendijk@stichtinglvo.nl

Bevoegd gezag

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een raad van toezicht. 

LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglvo.nl.
U kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl

KvK-nummer: 14077279
Btw-nummer: NL811981861B.01

Deel deze pagina op: