Schoolleiding

De schoolleiding van het VMBO Maastricht bestaat uit een directieteam met een locatiedirecteur en teamleiders. De school is onderdeel van LVO-Maastricht en maakt deel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg.

Locatiedirectie
mevr. P. Stuit
E-mail: vmbo@lvomaastricht.nl


Teamleiders
Leerjaar 1,2
Dhr. P. Ummels
E-mail p.ummels@stichtinglvo.nl

Leerjaar 3,4 basis kader
HBR, PIE, BWI
Mevr. A. Aben
E-mail  a.aben@stichtinglvo.nl

Leerjaar 3,4 basis kader en VOORdeel
ZW, Groen, E&O
Mevr. C. Lenaerts
E-mail c.lenaerts@stichtinglvo.nl

Leerjaar 2,3 en 4 Gemengde leerweg
Mevr. L. Steenhagen
E-mail l.steenhagen@stichtinglvo.nl

Algemeen regiodirecteur
Dhr. J. Hausmans
E-mail: directie@lvomaastricht.nl

Deel deze pagina op: