Praktische SectorOriëntatie

Praktische sectororiëntatie (PSO) is een programma dat wij in de eerste twee leerjaren aanbieden. PSO heeft als doel de basisvorming praktisch in te richten en leerlingen te helpen bij het maken van een sectorkeuze. Het helpt leerlingen onder andere om de sterke punten en verder te ontwikkelen vaardigheden te ontdekken. Het programma is een oriëntatie op het onderwijs in alle sectoren. Hieronder vind je algemene uitleg en meer informatie over PSO.

Kenmerken van PSO
In het programma staat het doen centraal. Leerlingen zijn praktisch bezig en proeven aan de vaardigheden die nodig zijn om het onderwijs in de verschillende sectoren in de bovenbouw succesvol te kunnen volgen.

Waarom PSO?
Leerlingen kunnen op basis van eigen ervaring een betere keuze maken voor een bepaalde sector. Ze ervaren welke vaardigheden er nodig zijn om verder te gaan in die sector. Bijvoorbeeld goed luisteren voor de sector zorg & welzijn of een vlotte pen voor de sector economie.

Motivatie
Leerlingen die weten waarvoor ze leren, gaan gemotiveerder naar school en kiezen gerichter. Het resultaat is minder uitvallers en minder leerlingen die van sector veranderen. Omdat docenten leerlingen in praktijksituaties aan het werk zien, kunnen zij gerichter adviseren over de sectorkeuze.

Onderstaande foto's geven je een idee van PSO Bouwen, Wonen en Interieur in 2020.

 

 

  

  

    

Deel deze pagina op: