Klachtenregeling

Bent u het ergens niet mee eens en wilt u hierover in gesprek?
Probeer dit eerst te bespreken met de vakdocent /mentor.
Daarnaast is ook elke dag de dagcoördinator beschikbaar om zaken te bespreken.
 

Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de teamleiders. De teamleider zal uw klacht in behandeling nemen en een beslissing nemen.

Leerjaar 1+2 en LWT/MWT
Mevr. C. Lenaerts
E-mail c.lenaerts@stichtinglvo.nl

Leerjaar 3+4 
Mevr. A. Aben
E-mail  a.aben@stichtinglvo.nl

Komt u ook met de teamleider niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om via de teamleider
in contact te komen met de directeur.  

Bent u het niet eens met de genomen beslissing van de schooldirectie?
Dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie van Stichting LVO. 
De Klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting LVO zijn hier te vinden.

Deel deze pagina op: