Klachtenregeling

Bent u het ergens niet mee eens en wilt u hierover in gesprek?
Probeer dit eerst te bespreken met de vakdocent /mentor.
Daarnaast is ook elke dag de dagcoördinator beschikbaar om zaken te bespreken.
 

Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de teamleiders. De teamleider zal uw klacht in behandeling nemen en een beslissing nemen.
Leerjaar 1 en 2  basis, kader                                            
dhr. Ummels  
E-mail: p.ummels@stichtinglvo.nl


Leerjaar 3 en 4  basis, kader
E&O, Z&W, Groen en VOORdeel
 
mevr. Lenaerts
E-mail c.lenaerts@stichtinglvo.nl


Leerjaar 3 en 4  basis, kader
HBR, BWI en PIE   
            
mevr. Aben 
E-mail a.aben@stichtinglvo.nl

Leerjaar 2 t/m 4 gemengde (theoretische) leerweg         
mevr. Steenhagen
E-mail l.steenhagen@stichtinglvo.nl

 

Komt u ook met de teamleider niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om via de teamleider
in contact te komen met de directeur.  

Bent u het niet eens met de genomen beslissing van de schooldirectie?
Dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie van Stichting LVO. 
De Klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting LVO zijn hier te vinden.

Deel deze pagina op: