test

Stichting LVO

VMBO Maastricht is onderdeel van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt. Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie.


LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een Raad van Toezicht.

LVO
Bezoekadres:
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres:
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

College van Bestuur

De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter

Mevrouw S.M.E. Holtjer RA, lid College van Bestuur

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglvo.nl.

U kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl.

Meer informatie over Stichting LVO? 
Deel deze pagina op: