test
Praat jij mee? over VMBO Maastricht

Leerlingenraad

Er wordt jaarlijks een leerlingenraad geformeerd met leerlingen uit alle leerjaren.
Elke leerling kan zich aan het begin van het nieuwe schooljaar kandidaat stellen als lid van de leerlingenraad.

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen die mee willen praten over allerlei zaken die de school en andere leerlingen aangaan. Zij vertegenwoordigen als het ware de overige leerlingen op school.
De leerlingenraad denkt mee over zaken die verbeterd kunnen worden in school, maar ze organiseren ook activiteiten zoals bijv. disco-avonden. Wil je graag iets organiseren of zou je graag iets willen veranderen, neem dan contact op met de Leerlingenraad.

Deel deze pagina op: