Kernwaarden VMBO Maastricht

VMBO Maastricht werkt vanuit een aantal kernwaarden. Het onderwijs wordt hier zoveel mogelijk op afgestemd.

De kernwaarden van het onderwijs op VMBO Maastricht zijn:

  • Activerend: de leerling wordt aan het denken gezet. Door middel van verschillende werkvormen zorgt de leerkracht ervoor dat de leerling geactiveerd wordt en blijft.
  • Constructief en cumulatief: de leerling wordt uitgedaagd om nieuwe informatie te koppelen aan voorkennis.
  • Samenhang (context gebonden): De leerling leert het best als hij (zij) samenhang ziet in de aangeboden leerstof. Als hij begrijpt waarom iets geleerd moet worden. Als hij het geleerde kan toepassen in de dagelijkse praktijk. De leerling wordt uitgedaagd om zijn kennis/ervaringen aan te vullen en eventueel bij te stellen. Reflectie is een belangrijke factor in het leerproces. Theorie en praktijk worden, waar mogelijk, in samenhang aangeboden.
  • Uitdagend en doelgericht: een uitdagende leeromgeving is meer dan een mooi ingericht praktijklokaal. De leeromgeving dient de motivatie van de leerling te bevorderen. Dit houdt in gebruik maken van moderne infrastructuur en van de omgeving. De leerling krijgt de ruimte zelf kennis te construeren.
  • Passend: Om dit te kunnen borgen in de organisatie moet onderwijs en ondersteuning passen bij de individuele leerling. Er moet ruimte worden geboden voor differentiatie in tempo en aanleg.
  • Samenwerken: leren is een sociaal proces. Van en met elkaar leren (communicatie over en weer tussen leerlingen), waarbij er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid en wederzijdse beïnvloeding.


 

Deel deze pagina op: