test
Info voor je Examen

Examen

Nieuw:

Exameninformatieboekje 2023 (gewijzigde versie 07-04-2021) - Uitslag 2e tijdvak: 6 juli 2023

Klik hieronder op de betreffende documenten.

Algemeen

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Leerjaar 3 

biologie - BWI - Duits - economie - Engels -

HBR - KCKV - LO - LWT D&P - MASK -

maatschappijleer - NASK1 - Nederlands - PIE -

wiskunde - Z&W

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Leerjaar 4 

biologie - BWI - Duits - economie - Engels -

HBR - KCKV - LO - LOB - MASK -

maatschappijleer - NASK1 - Nederlands - PIE -

sectorwerkstuk - wiskunde - Z&W

Examenresultaten

De examenresultaten van het schooljaar 2022-2023 treft u hieronder aan.
Een resultaat waar VMBO Maastricht erg trots op is

VMBO Maastricht BL  KL GTL
Geslaagd 100% 100% 100%
Gezakt 0% 0% 0%

Deel deze pagina op: