De professionele ruimte van docenten staat al geruime tijd onder druk. Vandaar dat er in de Wet beroep leraar en lerarenregister (WBL per 01-08-2017) is vastgelegd dat een school met ingang van 1 augustus 2018 een professioneel statuut moet hebben. Dit professioneel statuut verankert de professionele ruimte van docenten in een school. De professionele ruimte is de ruimte voor de leraar om haar of zijn expertise te benutten ten gunste van de onderwijskwaliteit. Interne zeggenschap van leraren over de vormgeving van onderwijskundige zaken en het kwaliteitsbeleid in de dagelijkse schoolpraktijk (binnen de kaders van wet- en regelgeving, de visie van de school en het bestuur) leidt tot een professionele dialoog tussen docenten en schoolleiding, waardoor er meer draagkracht is voor moeilijke besluiten en het onderlinge vertrouwen toeneemt.

Het professioneel statuut is in te zien via deze link.

Deel deze pagina op: