Op weg naar een toekomstbestendig vo Maastricht

Met een gevoel van tevredenheid brengen wij u op de hoogte van het ontwerp op hoofdlijnen voor het voortgezet onderwijs van Maastricht. Dit in antwoord op het adviesrapport van de Commissie ARVO, Advies Route Voortgezet Onderwijs Maastricht 2040, dat wij op 21 maart jl. ontvingen. In ‘Op weg naar een toekomstbestendig vo Maastricht’ leest u meer over de ontwerpstappen, het ontwerp op hoofdlijnen van het onderwijsaanbod in Maastricht, wat dit voor ons allen kan betekenen, de denklijn en de besluitvorming.

Informatie en vragen
Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat we u graag goed op de hoogte houden. En ook dat uw feedback en vragen altijd welkom zijn. Het vormgeven van een toekomstbestendig vo is iets wat we alleen samen kunnen realiseren. Daarom is er volop ruimte om mee te denken. We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van de bijlage vragen heeft. Specifieke vragen over een van de scholen kunt u stellen aan de rector van uw school. Ook blijven we nieuwsbrieven sturen om iedereen te blijven informeren over de voortgang van het Maastrichtse onderwijsproces. Algemene vragen kunt u mailen naar vo-maastricht@stichtinglvo.nl.

Klik hier voor de nieuwsbrief "adviezen medezeggenschapsraden" d.d. 12 juli 2023

Gewoon beginnen
Wij winden er geen doekjes om… dit is voor ons allemaal een spannende tijd. Toch zijn we blij dat het proces weer in beweging is gekomen. We hebben het vertrouwen dat we met dit ontwerp recht doen aan het advies van de commissie ARVO. Vooral omdat het de kracht en de bestaande identiteiten van onze scholen stevig omarmt. Het ontwerp is vandaag ook aan de medezeggenschapsraden van de scholen voorgelegd. Een ding is zeker: wij gaan samen zorgdragen voor toekomstbestendig voortgezet onderwijs.

Wij nodigen u van harte uit om het proces actief te blijven volgen. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Met vriendelijke groeten,

Paula Corsten, rector Sint-Maartenscollege
Patricia Hanssen, rector Bernard Lievegoed College
Petra Stuit, rector VMBO Maastricht en NOVO College / wnd. rector Terra Nigra
Peter-Mathijs Linsen, rector Bonnefanten College
Tim Neutelings, rector Porta Mosana College
Eugène Bernard en Sandra Holtjer-Mols, college van bestuur

Deel deze pagina op: