Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

LOB begeleidt leerlingen bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties en het kiezen van een vervolgopleiding of een beroep. Een vervolgopleiding of beroep waar de leerling zich goed bij voelt, waar hij/zij de capaciteiten voor heeft en waarvoor hij gemotiveerd is. De leerling ontwikkelt vaardigheden waarmee hij zelf de richting van zijn loopbaan kan bepalen. De leerling moet een duidelijk beeld krijgen van zichzelf: wie ben ik? wat kan ik? wat motiveert mij? Hij bespreekt zijn loopbaanplannen met ouders, docenten, mentoren en decanen. Hij leert keuzes te maken m.b.t. de leerwegen, de profielen bovenbouw, het vakkenpakket en zoekt informatie op over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt.

Klik hier voor het filmpje over LOB.

Voor LOB maakt VMBO Maastricht onder andere gebruik van de projecten van JINC.

Wie of wat is JINC?

Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt.

Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 65.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.

JINC organiseert haar programma samen met het onderwijs en ruim 500 partners uit het bedrijfsleven. Ook VMBO Maastricht draagt bij om de JINC projecten mogelijk te maken en stelt medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, in de rol van trainer of coach. De ervaring leert dat vreemde ogen dwingen en dat de expertise van professionals jongeren inspireert. Wij krijgen er iets waardevols voor terug: de kans om een verschil te maken in het leven van kinderen én de kans om te investeren in ons bedrijf. Zo versterken wij onze binding met de maatschappij en bieden deelnemende werknemers een inspirerende ervaring. 

Deel deze pagina op: