Meepraten over school

Ouderklankbord

Waarom een ouderklankbord?

Het ouderklankbord  zorgt voor een goed contact tussen ouders/verzorgers van de leerlingen en de school. Ouders en directie/ docenten van de school praten samen over allerlei onderwerpen met het doel het onderwijs voor onze kinderen goed te behouden waar het goed is en samen te verbeteren waar het beter kan.


Wat doet de ouderklankbord?

Binnen de ouderklankbordgroep  wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld; aanschaf van boeken, indeling van proefwerkweken, ouderbijdrage, lesuitval, gebruik van computers, mobiele telefoons enz. Een andere rol van de ouderraad is het leveren van hand- en spandiensten bij activiteiten zoals open dagen, thema-avonden, diploma-uitreiking en excursies.

Wilt u meepraten in de ouderklankbord?
Meld u dan aan via c.lenaerts@stichtinglvo.nl.

Deel deze pagina op: