Onderwijskwaliteit

Als VMBO Maastricht vinden wij het belangrijk dat u kunt zien hoe de school ervoor staat.
Daarom vragen wij u elk jaar om een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Tevens kunt u de resultaten van onze school inzien.
 

Vensters voor Verantwoording
Via Vensters VO worden alle cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem verzameld en brengt het in beeld hoe scholen presteren op 21 belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Vensters helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en hierover op een goede wijze verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders. Ook kunnen ze gericht aan de slag met het verbeteren van hun onderwijs. VMBO Maastricht is aangesloten bij Vensters voor Verantwoording.

Tevredenheidsonderzoeken
Ieder schooljaar wordt door de werkgroep kwaliteitszorg een aantal enquêtes uitgevoerd omtrent de mate van tevredenheid op verschillende onderdelen. Dit betreft de mate van tevredenheid bij leerlingen, ouders maar ook personeel. Resultaten hiervan worden gecommuniceerd via nieuwsbrieven en via de website www.scholenopdekaart.nl

Doorstroomcijfers
Aan het einde van ieder schooljaar publiceren wij de doorstroomgegevens van ons onderwijs van afgelopen schooljaar. U kunt deze hier terugvinden.

Inspectie

Heeft u vragen over de inspectie of over onderwijs in het algemeen, dan kunt u terecht bij de Inspectie van het onderwijs: info@owinsp.nl , of www.onderwijsinspectie.nl
Voor vragen over onderwijs kunt u contact opnemen via: 0800 8051 (gratis)

Deel deze pagina op: