Onderwijsaanbod

Inrichting en onderwijsaanbod VMBO Maastricht
In het vmbo volgt een leerling onderwijs binnen een leerweg. In een leerweg wordt onderwijs
gegeven op een bepaald niveau en met een bepaald programma: van heel praktisch tot vooral
theoretisch.
Vanuit een breed onderwijsaanbod in de onderbouw ontdekken de leerlingen wie ze zijn, over welke
talenten ze beschikken en waarvoor ze gemotiveerd zijn. Op die manier kunnen ze weloverwogen
keuzes maken voor de profielen of het vakkenpakket in de bovenbouw. Loopbaanoriëntatie en
begeleiding lopen als een rode draad door de opleiding.
Het schoolse leren wordt aangevuld met buitenschools leren. Dit doen we door onder andere het
aanbieden van stages, of door bedrijven naar school te halen.

Gemengd/Theoretische Leerweg (GTL)
Binnen de gemengde leerweg volgen de leerlingen 5 tot 7 theoretische vakken. Daarnaast maken de leerlingen ook een keuze uit één van de onderstaande vier profielen. 

Dit vak helpt bij het maken van een keuze voor een opleiding na het vmbo en het is een verplicht vak voor alle leerlingen van GTL. Na leerjaar 4 maken veel leerlingen een keuze voor een opleiding in het MBO, maar je kunt ook naar de havo.

Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) en Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL)

Binnen de BBL en KBL worden 4 theoretische vakken aangeboden. Naast de theoretische vakken maak je ook een keuze uit één van de vier profielen. Hieronder lees je welke profielen VMBO Maastricht aanbiedt. 

Profielen

Voor meer informatie over de profielen klik op de foto. De profielen die worden aangeboden op VMBO Maastricht zijn:
 

Bouw, wonen en interieur

Produceren, installeren en energie

Zorg & Welzijn 

Horeca, Bakkerij & Recreatie


 


 

Deel deze pagina op: