Onderwijsaanbod

Inrichting en onderwijsaanbod VMBO Maastricht
In het vmbo volgt een leerling onderwijs binnen een leerweg. In een leerweg wordt onderwijs
gegeven op een bepaald niveau en met een bepaald programma: van heel praktisch tot vooral
theoretisch.
Vanuit een breed onderwijsaanbod in de onderbouw ontdekken de leerlingen wie ze zijn, over welke
talenten ze beschikken en waarvoor ze gemotiveerd zijn. Op die manier kunnen ze weloverwogen
keuzes maken voor de profielen of het vakkenpakket in de bovenbouw. Loopbaanoriëntatie en
begeleiding lopen als een rode draad door de opleiding.
Het schoolse leren wordt aangevuld met buitenschools leren. Dit doen we door onder andere het
aanbieden van stages, of door bedrijven naar school te halen.

Basisberoepsgerichte Leerweg (BL) en Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL)
Het kiezen van een profiel in de bovenbouw, kun je niet ‘zomaar’ doen.
Daar is voorbereiding en ervaring opdoen voor nodig. Bij loopbaanoriëntatie (LOB) kunnen we samen kijken naar wat bij jou past. Binnen elk profiel kies je nog enkele keuzevakken die bij het profiel horen. De keuze wordt bepaald door de ontwikkelingsmogelijkheden en ontwikkelingsbehoefte die elke leerling heeft op weg naar het vervolgonderwijs: het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) of de havo.

De profielen Basis/Kader bovenbouw:
- Bouw, wonen en interieur (BWI)
- Produceren, installeren en energie (PIE)
- Zorg & Welzijn (Z&W)
- Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)


 

Gemengd/Theoretische Leerweg (GTL)
Binnen de gemengde leerweg volgen de leerlingen 5 tot 7 theoretische vakken. Daarnaast zijn de leerlingen ook bezig met een beroepsvoorbereidend programma. Dit heet Dienstverlening en Producten (D&P).

Dit vak helpt bij het maken van een keuze voor een opleiding na het vmbo en het is een verplicht vak voor alle leerlingen van GTL. Na leerjaar 4 maken veel leerlingen een keuze voor een opleiding in
het MBO, maar je kunt ook naar de havo. Ook leerlingen die naar de havo willen gaan, hebben baat bij
het vak D&P. Ze kiezen dan de havo-module.

D&P is een examenvak, net als de andere (theoretische) vakken die je in de gemengde/theoretische
leerweg hebt.

Deel deze pagina op: