Info voor leerlingen

Decanen

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

LOB begeleidt leerlingen bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties en het kiezen van een vervolgopleiding of een beroep. Een vervolgopleiding of beroep waar de leerling zich goed bij voelt, waar hij/zij de capaciteiten voor heeft en waarvoor hij gemotiveerd is. De leerling ontwikkelt vaardigheden waarmee hij zelf de richting van zijn loopbaan kan bepalen. De leerling moet een duidelijk beeld krijgen van zichzelf: wie ben ik? wat kan ik? wat motiveert mij? Hij bespreekt zijn loopbaanplannen met ouders, docenten, mentoren en decanen. Hij leert keuzes te maken m.b.t. de leerwegen, de profielen bovenbouw, het vakkenpakket en zoekt informatie op over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt.

Naast de mentor, de LOB-docent en de vakdocent helpt en adviseert de decaan bij keuzes die hij moet maken. De keuzes die de leerling maakt, worden goed voorbereid in mentor- en LOB-lessen in klas 1 en 2 en tijdens voorlichtingsavonden. Daarnaast zijn er individuele gesprekken mogelijk met de leerling en zijn ouders/verzorgers.

De decaan van VMBO Maastricht is dhr. H. Schwanen   h.schwanen@stichtinglvo.nl

De LOB medewerker is mevr. T. Meessen  t.meessen@stichtinglvo.nl

Klik hier voor een korte film over wat een decaan voor jou kan betekenen.

     

Deel deze pagina op: