test
Regels & Afspraken

Regels & Afspraken

Overal waar mensen met elkaar omgaan zijn afspraken nodig. Thuis, buiten, op straat, in het verkeer en ook op school. Deze afspraken zijn belangrijk voor een goede sfeer op school. Om in goede verstandhouding met elkaar op te trekken, zijn de volgende school- en leefregels opgesteld. Daarnaast zijn er aanvullende procedures en protocollen per onderwerp. Zie ons protocol 'De Veilige School'.

Door ons samen actief aan de schoolregels te houden, maken en houden we het voor ons allemaal een super gezellige school!

  • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
  • We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en een goede gang van zaken.
  • We helpen elkaar waar dat nodig is.
  • We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
  • We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
  • We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
  • We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
  • We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
  • We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte.
  • We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.

Zie ook ons protocol : veilige school

Het project 'LVO Scholen, Veilige Scholen' wordt gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

Deel deze pagina op: