Wil je naar VMBO Maastricht

Tijdpad aanname leerjaar 1

Globaal tijdpad 2024

  • Uiterlijk 24 maart 2024: basisscholen geven het definitieve schooladvies af.
  • 25 tot en met 31 maart 2024 aanmelding via de website.
  • Versturen uitnodigingen kennismakingsgesprek: vanaf eind maart 2024 (via het emailadres dat bij aanmelding is opgegeven).
  • Kennismakingsgesprekken vinden plaats vanaf begin april 2024.
  • Uiterlijk 15 mei 2024 wordt de plaatsingsbrief naar de ouders/verzorgers gestuurd (alleen indien aangemeld in de centrale aanmeldweek).
    Binnen 6 weken na aanmelding zijn de leerlingen in de regel geplaatst. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is waarschijnlijk verlenging van de standaardtermijn van 6 weken nodig; ook als de ouders het niet eens zijn met het gegeven basisschooladvies of als anderszins nader overleg wordt gepleegd over het plaatsingsadvies, kan verlenging van die standaardtermijn aan de orde zijn.
  • Uiterlijk 26 juni 2024: alle leerlingen zijn geplaatst.
  • 26 Juni 2024: kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklassers en informatieavond voor ouders.
Deel deze pagina op: