Wil je naar VMBO Maastricht

Tijdpad aanname leerjaar 1

Globaal tijdpad 2023 (het tijdpad voor 2024 wordt binnenkort geplaatst)

  • 20 februari tot en met 3 maart 2023 aanmelding via de website.
  • Versturen uitnodigingen kennismakingsgesprek: vanaf 4 maart 2023 (via het emailadres dat bij aanmelding is opgegeven).
  • Kennismakingsgesprekken vinden plaats vanaf 8 maart.
  • Uiterlijk 1 mei 2023 wordt de plaatsingsbrief naar de ouders/verzorgers gestuurd (alleen indien aangemeld in de centrale aanmeldweek).
    Binnen 6 weken na aanmelding zijn de leerlingen in de regel geplaatst. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is waarschijnlijk verlenging van de standaardtermijn van 6 weken nodig; ook als de ouders het niet eens zijn met het gegeven basisschooladvies of als anderszins nader overleg wordt gepleegd over het plaatsingsadvies, kan verlenging van die standaardtermijn aan de orde zijn.
  • Uiterlijk 27 mei: basisscholen geven het overzicht van bijgestelde adviezen door aan het voortgezet onderwijs.
  • Uiterlijk 20 juni: alle leerlingen zijn geplaatst.
  • Woensdag 28 juni 2023: kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklassers en informatieavond voor ouders.
Deel deze pagina op: