Wil je naar VMBO Maastricht

Tijdpad aanname leerjaar 1

Globaal tijdpad 2022 (onder voorbehoud)

  • 25 februari tot en met 7 maart aanmelding via de website.
  • Versturen uitnodigingen kennismakingsgesprek: vanaf 7 maart.
  • Kennismakingsgesprekken vinden plaats vanaf 14 maart.
  • Vanaf 16 april wordt de plaatsingsbrief naar de ouders/verzorgers gestuurd.
    Binnen 6 weken na aanmelding zijn de leerlingen in de regel geplaatst. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is waarschijnlijk verlenging van de standaardtermijn van 6 weken nodig; ook als de ouders het niet eens zijn met het gegeven basisschooladvies of als anderszins nader overleg wordt gepleegd over het plaatsingsadvies, kan verlenging van die standaardtermijn aan de orde zijn.
  • Uiterlijk 27 mei: basisscholen geven het overzicht van bijgestelde adviezen door aan het voortgezet onderwijs.
  • Uiterlijk 20 juni: alle leerlingen zijn geplaatst.
Deel deze pagina op: