Gezonde School VMBO Maastricht

Gezonde School

Vmbo Maastricht baseert haar beleid voor wat betreft de gezonde school  op het protocol dat tot stand is gekomen in samenwerking met de GGD Zuidelijk Zuid Limburg en verslavingspreventie Mondriaan Zorggroep. 
 

Schoolpreventieteam en preventieprogramma’s 
In het kader van “De Gezonde School”, heeft het ondersteuningsteam een preventieteam geformeerd en een schoolpreventieprogramma opgezet. Er zijn onder andere preventieprogramma’s die te maken hebben met veiligheid, orde en gezondheid binnen de school. Wij werken hierin nauw samen met de ouderraad, de GGD, Mondriaan-Zorggroep, onze schoolagent en  met medewerkers van Trajekt-jongerenwerk. Tijdens projectdagen en/of mentorlessen wordt gewerkt aan de uitgekozen thema’s.  
 

De Gezonde School en genotmiddelen, voedingsmiddelen 
De school heeft het  beleid voor wat betreft de gezonde school en genotmiddelen opgenomen in  het genotmiddelen Protocol Voortgezet Onderwijs.   Deze regels bieden duidelijkheid en voorkomen willekeur in aanpak en sancties bij het gebruik van genotmiddelen in en rond de school. Zie ook het  alcohol- en rookbeleid. Tevens is onze school rookvrij, dit houdt in dat er in het gebouw en op de campus nergens mag worden gerookt.
Bij het aanbod in de schoolkantine wordt voor zoveel mogelijk gezonde producten gekozen en is er een tappunt voor drinkwater beschikbaar. 

Deel deze pagina op: