Gezonde School VMBO Maastricht

Gezond op school

VMBO Maastricht baseert haar beleid voor wat betreft de gezonde school  op het protocol dat tot stand is gekomen in samenwerking met de GGD Zuidelijk Zuid Limburg en verslavingspreventie Mondriaan Zorggroep. 
 

Schoolpreventieteam en preventieprogramma’s 
In het kader van “De Gezonde School”, heeft het ondersteuningsteam een preventieteam geformeerd en een schoolpreventieprogramma opgezet. Er zijn onder andere preventieprogramma’s die te maken hebben met veiligheid, orde en gezondheid binnen de school. Wij werken hierin nauw samen met de ouderraad, de GGD, Mondriaan-Zorggroep, onze schoolagent en  met medewerkers van Trajekt-jongerenwerk. Tijdens projectdagen en/of mentorlessen wordt gewerkt aan de uitgekozen thema’s.  
 

De Gezonde School en genotmiddelen, voedingsmiddelen 
De school heeft het  beleid voor wat betreft de gezonde school en genotmiddelen opgenomen in  het genotmiddelen Protocol Voortgezet Onderwijs. Deze regels bieden duidelijkheid en voorkomen willekeur in aanpak en sancties bij het gebruik van genotmiddelen in en rond de school. Zie ook het  alcohol- en rookbeleid. Tevens is onze school rookvrij, dit houdt in dat er in het gebouw en op de campus nergens mag worden gerookt.
Bij het aanbod in de schoolkantine wordt voor zoveel mogelijk gezonde producten gekozen en is er een tappunt voor drinkwater beschikbaar. 

De Gezonde Schoolkantine

Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines:

VMBO Maastricht heeft vanaf januari 2020 een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen.We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan. Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod en voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes.

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  • Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes;
  • Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen de betere keuzes;
  • Als er eten of drinken wordt aangeboden bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes;

De kantine stimuleert water drinken.

  • In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten;
  • We bieden een watertappunt (gratis water, neem een flesje mee van thuis):
  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes;
  • We bieden groente en fruit aan;
  • De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken.

VMBO Maastricht werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine.

Samen met onze cateraar/kantinemedewerker zal ieder jaar het aanbod in kaart gebracht worden met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.

Deel deze pagina op: