Extra begeleiding

De meeste leerlingen hebben voldoende aan reguliere begeleiding. Soms is extra ondersteuning nodig. Het kan hierbij gaan om leerproblemen en/of sociaal- emotionele problemen. Voor leerlingen die meer deskundigheid of een grotere tijdsinvestering vragen dan de mentor kan bieden, schakelt de mentor hulp in door advies te vragen aan het ondersteuningsteam. Dat zijn functionarissen in de school die goed op de hoogte zijn van mogelijke extra ondersteuning die geboden kan worden. Als de mentor om extra ondersteuning voor een leerling vraagt, brengt hij de leerling en de betreffende ouders daar altijd van op de hoogte.

Bij extra ondersteuning kunt u denken aan:

  • Remedial Teaching (RT) voor begrijpend lezen, spelling en/of rekenen
  • Dyslexie / Dyscalculie ondersteuning
  • een cursus zelfvertrouwen
  • sociale vaardigheidstraining, Rots en Water training, enz.
  • gesprekken met de zorgcoördinator, counselor, verzuimconsulent, begeleider passend onderwijs en/of de vertrouwenspersoon.
  • extra ondersteuning omdat je moeite hebt om te wennen op school

In deze bijlage treft u het ondersteuningsplan van de school aan.

Klik hier voor het dyslexieprotocol schooljaar 20/21.

In het kader van passend onderwijs is er ook een schoolondersteuningsplan (SOP) 20/21. Klik hier om het SOP in te zien.

Deel deze pagina op: