Missie & Visie

VMBO Maastricht is erop gericht de talenten van leerling optimaal te ontwikkelen. Vanuit een
positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan de persoonlijke
ontwikkeling van de leerling. Hierbij wordt uitgegaan van een actieve inzet om te komen tot de hoogst
haalbare resultaten. Het vmbo realiseert een optimale voorbereiding op vervolgopleidingen in het
mbo.

Deze missie vertalen we naar de leerling als volgt:

We maken werk van je toekomst

  1. VMBO Maastricht werkt vanuit een positieve benadering
  2. Samen werken wij aan jouw talenten en persoonlijke ontwikkeling
  3. Wij ondersteunen jou bij het ontwikkelen van je maatschappelijke betrokkenheid
  4. Wij verwachten van iedereen een actieve inzet met de hoogst haalbare resultaten
  5. Voor veiligheid en respect zijn wij samen verantwoordelijk
  6. Het doel is dat je na het vmbo een diploma in het mbo haalt en/of een arbeidsovereenkomst verkrijgt.


Centraal in de visie van het VMBO staat het onderwijs gericht op de zgn. 21ste-eeuwse vaardigheden
(21st Century skills). Dit zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in
de maatschappij van de toekomst.

Visie VMBO Maastricht

In de visie van het nieuwe vmbo nemen de elementen die worden genoemd als 21ste-eeuwse vaardigheden een belangrijke plaats in. Het nadeel van deze term is dat de suggestie wordt gewekt dat het gaat om nieuwe competenties, terwijl het veeleer bekende competenties zijn die aan belang hebben gewonnen.

Kennisnet heeft de term 21ste-eeuwse vaardigheden vertaald naar een vereenvoudigd model voor scholen. Dit model onderscheidt zeven competenties die, naast de kernvakken taal en rekenen, zouden moeten bijdragen aan de betrokkenheid, ondernemendheid en nieuwsgierigheid van leerlingen.

Deel deze pagina op: