test
Wil je naar het VMBO

VMBO Maastricht

vmbo Maastricht is de nieuwe naam voor de samenwerking tussen de drie bekende scholen voor VMBO onderwijs in Maastricht: het Bonnefanten College, het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College. Een samenwerkingsmodel waarbij ouders en leerlingen kunnen kiezen uit een breed onderwijsaanbod dat wordt aangeboden op één campus aan de Bemelerweg/Bemelergrubbe in Maastricht-Oost.

Dit schooljaar zijn we in het eerste leerjaar gestart met het nieuwe onderwijsbeleid voor het VMBO. Vanaf schooljaar 2016-2017 zullen de leerjaren 1 t/m 3 gezamenlijk worden aangeboden. Zo ontstaat er in enkele jaren een nieuwe school: VMBO Maastricht.

VMBO Maastricht (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) biedt praktijkopleidingen en theoretische opleidingen. VMBO Maastricht is erop gericht de talenten van leerlingen optimaal te ontwikkelen. Vanuit een positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Daarbij wordt uitgegaan van een actieve inzet van alle betrokkenen om zo te komen tot de hoogst haalbare resultaten. Het VMBO Maastricht realiseert een optimale voorbereiding op vervolgopleidingen in het MBO.

Voor wie is het vmbo Maastricht?
Onze opleiding is bestemd voor leerlingen met een advies voor de Basisberoepsgerichte (BL), de Kaderberoepsgerichte (KL) of de Theoretische (GTL) Leerweg. Deze leerlingen voelen zich aangetrokken tot de combinatie van de theoretische en op de praktijk gerichte leeromgeving. Het VMBO duurt 4 jaar en wordt afgesloten met het behalen van een diploma. De opleiding sluit aan op de diverse niveaus van het MBO.

Waarom vmbo Maastricht?
VMBO Maastricht wil een school zijn met een uitdagende en op de praktijk gerichte leeromgeving waar leerlingen, docenten en overige medewerkers het optimale uit zichzelf halen. Vanuit een breed onderwijsaanbod ontdekken de leerlingen wie ze zijn, over welke talenten ze beschikken en waar ze gemotiveerd voor zijn. Zo kunnen ze keuzes maken uit mogelijke toekomstige arbeidsterreinen. Daarom loopt loopbaan oriëntatie en begeleiding als een rode draad door onze opleiding. Het ontwikkelen van talenten en vaardigheden vindt in het gehele onderwijsproces plaats.

Uitgangspunten vmbo Maastricht
De uitgangspunten voor de nieuwe VMBO opleiding in Maastricht zijn:

  • Elke leerling volgt in de opleiding naast een theoretisch programma een beroepsvoorbereidend programma.
  • Naast het reguliere aanbod wordt in alle leerjaren en elke leerweg vanwege de Euregionale omgeving versterkt talenonderwijs Engels, Frans en Duits aangeboden.
  • De nieuwe programma’s van leerjaar 3 en 4 in de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte en de Gemengd/Theoretische Leerweg worden waar mogelijk ontwikkeld in overleg met het MBO. Leerstof sluit zoveel mogelijk aan.
  • De VMBO-leerling stroomt na diplomering door naar een vervolgopleiding in het MBO. De Basis-leerling naar niveau 2, de Kader-leerling naar niveau 3 of 4 en de GTL-leerling naar niveau 4 of Havo.
  • Bedrijven en instellingen worden betrokken bij het leerproces van de leerlingen.
Deel deze pagina op: