test
Wil je naar het VMBO

VMBO Maastricht

VMBO Maastricht (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) biedt praktijkopleidingen en theoretische opleidingen. VMBO Maastricht is erop gericht de talenten van leerlingen optimaal te ontwikkelen. Vanuit een positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Daarbij wordt uitgegaan van een actieve inzet van alle betrokkenen om zo te komen tot de hoogst haalbare resultaten. VMBO Maastricht realiseert een optimale voorbereiding op vervolgopleidingen in het MBO.

Voor wie is VMBO Maastricht?
Onze opleiding is bestemd voor leerlingen met een advies voor de Basisberoepsgerichte (BL), de Kaderberoepsgerichte (KL) of de Gemengd/Theoretische (GTL) Leerweg. Deze leerlingen voelen zich aangetrokken tot de combinatie van de theoretische en op de praktijk gerichte leeromgeving. Het VMBO duurt 4 jaar en wordt afgesloten met het behalen van een diploma. De opleiding sluit aan op de diverse niveaus van het MBO. Ook is vanuit de GTL de overstap naar HAVO mogelijk.

Waarom VMBO Maastricht?
VMBO Maastricht wil een school zijn met een uitdagende en op de praktijk gerichte leeromgeving waar leerlingen, docenten en overige medewerkers het optimale uit zichzelf halen. Vanuit een breed onderwijsaanbod ontdekken de leerlingen wie ze zijn, over welke talenten ze beschikken en waar ze gemotiveerd voor zijn. Zo kunnen ze keuzes maken uit mogelijke toekomstige arbeidsterreinen. Daarom loopt loopbaan oriëntatie en begeleiding als een rode draad door onze opleiding. Het ontwikkelen van talenten en vaardigheden vindt in het gehele onderwijsproces plaats.

Uitgangspunten VMBO Maastricht
De uitgangspunten zijn:

  • Elke leerling volgt in de opleiding naast een theoretisch programma een beroepsvoorbereidend programma.
  • De nieuwe programma’s van leerjaar 3 en 4 in de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte en de Gemengd/Theoretische Leerweg worden waar mogelijk ontwikkeld in overleg met het MBO. Leerstof sluit zoveel mogelijk aan.
  • De VMBO-leerling stroomt na diplomering door naar een vervolgopleiding in het MBO. De Basis-leerling naar niveau 2, de Kader-leerling naar niveau 3 of 4 en de GTL-leerling naar niveau 4 of Havo.
  • Bedrijven en instellingen worden betrokken bij het leerproces van de leerlingen, o.a. door middel van stages.

Zien doen - Zelf doen - Doet leren.
Dé kracht van VMBO Maastricht

Deel deze pagina op: