test

Algemene schoolkosten

Schoolkosten

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is hier te downloaden.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” genoemd.
Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt.

Voor het schooljaar 2023-2024 heeft de school er voor gekozen om geen vrijwillige ouderbijdrage te vragen.

Huur kluisje

Voor het huren van een kluisje wordt € 7,50 borg in rekening gebracht. De borg wordt op het einde van het jaar terug betaald bij het inleveren van de kluissleutel.

Deel deze pagina op: