test

Algemene schoolkosten

Schoolkosten

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is hier te downloaden.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” genoemd.
Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt.

U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage.
Als u de ouderbijdrage niet (volledig) betaalt, kan de school uw kind uitsluiten van de voorzieningen en activiteiten waarvoor u niet betaald heeft, tenzij u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Indien uw kind is uitgesloten van een activiteit die plaatsvindt gedurende schooltijd, wordt een vervangend programma aangeboden aan uw kind, dat hij/zij verplicht is te volgen.

De vrijwillige ouderbijdrage van 2020-2021 vindt u hier terug.

Stichting Leergeld

Schoolkosten en de Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal 110% van het bijstandsminimum financiële steun bieden bij de kosten voor het onderwijs zoals de ouderbijdrage, de aanschaf van gymspullen of een grafische rekenmachine.

Een aanvraag doen gaat zo:

Ga naar de website van Leergeld: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl

Vul het aanvraagformulier volledig in

Klik aan dat u de privacyverklaring gelezen heeft

Klik aan dat u geen robot bent

Druk op de knop “Verzenden”

U ontvangt kort daarna een bevestigingsmail. Daarin staat o.a. dat er na ongeveer twee weken een intermediair op huisbezoek komt. Zij legt uit wat er mogelijk is en vraagt u om een bewijs van uw inkomen.

U kunt bij het invullen van de aanvraag hulp vragen bij uw wijkservicepunt.

Als uw kind graag wil sporten en/of muziek, dans of toneel buiten school wil beoefenen, dan kunt u voor ondersteuning ook terecht bij Leergeld. Verder werkt Leergeld samen met de Fietsbank waar ook gratis fietsen beschikbaar zijn. De intermediair kan u daar alles oververtellen.

Deel deze pagina op: