Do's and don'ts social media

Algemeen: sociaal gedrag en fatsoensnormen

Houd rekening met de gevoelens van anderen en je omgeving, ook online. Ga met anderen om, zoals je wilt dat ze ook met jou omgaan. Alle LVO-scholen, leerlingen en medewerkers houden zich aan de 10 gouden regels over veiligheid:

 1. we hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving
 2. we zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken
 3. we helpen elkaar waar dat nodig is
 4. we dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten
 5. we pesten, bedreigen en negeren anderen niet
 6. we vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren
 7. we vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld
 8. we staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik
 9. we doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld
 10. bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte

Een goede toets: wat je in het echte leven niet tegen iemand durft te zeggen, plaats dat ook niet zomaar op bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Als je het niet persoonlijk durft te zeggen, dan is het zeker niet verstandig het via sociale media wel te doen! Bedenk dat de berichtjes, foto’s en filmpjes die je op sociale media plaatst, rechtstreeks of via via bij leerlingen, ouders, familie , docenten/collega’s en anderen kunnen komen.

Uiteraard respecteren we de vrijheid van meningsuiting, maar je wordt altijd in verband gebracht met jouw school. Het gebruik van sociale media op een manier die schadelijk is voor de naam van de school, medewerkers of leerlingen is in strijd met het protocol sociale media en hier kunnen sancties aan worden verbonden. Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag (zie ook 10 gouden regels) wordt aangifte gedaan bij de politie en worden passende consequenties verbonden. 

Do’s bij gebruik van sociale media

 • Communiceer duidelijk. Verplaats je in de lezer: kan jouw goedbedoelde bericht verkeerd opgevat worden? Ja? Aanpassen!
 • Zeg wie je bent als je je mening geeft: je voor- en achternaam. Een online naam zegt niets.
 • Plaats een goed herkenbare foto op je accounts/profielen die je (ook) voor school gebruikt. 
 • Medewerkers maken gescheiden accounts en profielen aan op de verschillende sociale media; voor privéactiviteiten en voor school, waarbij het wenselijk is om de privéaccounts en –profielen af te schermen.
 • Medewerkers en leerlingen communiceren uitsluitend met elkaar via ‘zakelijke accounts’ en op zakelijke toon.
 • Medewerkers: maak gescheiden groepen aan voor professionele zaken en voor privézaken.
 • Gebruik je gezond verstand en wees beleefd, toon respect voor andere personen, culturen, religies, waarden enz. Spreek met respect over anderen.
 • Denk na voordat je zelf iets online plaatst of verspreidt: je bent zelf verantwoordelijk en ook aanspreekbaar.
 • Maak duidelijk dat je vanuit je persoonlijke rol spreekt als je online je mening geeft. 
 • Toestemming vragen! Leuke activiteit op school? Vraag even of degenen die je filmt en fotografeert het goed vinden als je het materiaal via sociale media publiceert.
 • Negatieve berichten melden en bespreekbaar maken! Wordt er online iets negatiefs gepost waarvan jij denkt ‘dit kan echt niet’, ga dan niet in discussie, maar geef het dan door aan bijvoorbeeld, je ouders(s), je mentor of teamleider. Blijf er niet mee zitten maar praat erover! Ontvang je een naaktfoto of een seksfilmpje? Meld dit bij je ouders, mentor of docent of leidinggevende. Misschien is degene op de beelden een schoolgenoot, het kan gaan om kinderporno. Bezit en verspreiding hiervan is strafbaar en dient direct gemeld te worden. Verspreid dit niet!
 • Betrek elkaar! Is er een activiteit of wil je informatie delen? Betrek iedereen op sociale media die in real life bij de groep hoort: dus iedereen uit de (mentor)klas, iedereen uit het team of de sectie. Zo zorg je ervoor dat iedereen de juiste informatie heeft en ontstaan er geen onderlinge misverstanden.
 • Medewerkers en leerlingen: maak afspraken! Sociale media zijn handig in gebruik, maar met elkaar spreek je de grenzen af. Telefoon in de tas laten tijdens de les tenzij je de telefoon in de les moet gebruiken bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld na 19.00 uur geen vragen stellen aan de docenten over huiswerk.
 • Melden! Vind je een filmpje, foto’s of andere informatie over jezelf online en heb je daar geen toestemming voor gegeven? Meld het bij de maker, hij of zij kan het materiaal verwijderen. Meld het ook bij het betreffende sociale medium. 

Don’ts bij gebruik van sociale media

 • Plaats geen berichten waar je niet je eigen naam onder durft te zetten. Bewust onder een schuilnaam schade berokkenen aan de school of aan leerlingen of medewerkers heeft consequenties.
 • Plaats geen foto’s, filmpjes of ander materiaal zonder toestemming van de personen waar het over gaat en stuur deze ook niet door. Check altijd of zij jou toestemming geven, ook al heeft die persoon al eens eerder toestemming gegeven voor de publicatie van een andere foto of een ander filmpje. Publicatie kan in strijd zijn met de wet: namelijk het portretrecht en het auteursrecht.
 • Plaats geen berichten, foto’s, filmpjes of ander materiaal waar je je voor zou schamen als bijvoorbeeld je ouders, de buren, een medeleerling of een docent het zou zien. Kortom: Blijf nadenken over wat je doet op sociale media! Wees zuinig op je privacy en pas de instellingen van je sociale media aan.
 • Verspreid geen negatieve berichten, maar meld deze bij jouw ouders, of mentor of teamleider. Zonder verspreiders is er minder negativiteit: het had ook over jou kunnen gaan.
 • Merk je dat je in een discussie zit die onplezierig wordt, houd er dan mee op, laat je niet meeslepen. Sociale media zijn niet geschikt voor negatieve gesprekken, discussies of ruzies.
 • Publiceer nooit vertrouwelijke (persoonsgebonden) informatie over leerlingen, collega’s, of van school via sociale media. Dit wordt beschouwd als schending van de privacy en hier zijn consequenties aan verbonden.

Deel deze pagina op: