15 March 2023

Samen op weg naar het techniekonderwijs van de toekomst

Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg beweegt mee!

Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg (STO ZL) is een samenwerkingsverband van de middelbare scholen in Zuid-Limburg dat het onderwijs innoveert en ontwikkelt. De wereld verandert namelijk razendsnel en robotisering, automatisering en digitalisering hebben een enorme invloed.

Techniek is overal! In die technische wereld veranderen werkzaamheden in bedrijven en ontstaan nieuwe beroepen. Technologische en maatschappelijke uitdagingen vragen nieuwe vaardigheden en inzichten van toekomstige werknemers. Denk dan aan flexibiliteit en een andere kijk op vakmanschap. Dat vraagt ook meer en andere dingen van het technisch onderwijs van de toekomst. Daarom verandert ook het voortgezet onderwijs mee, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, het primair onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Doel STO ZL

Het doel van STO ZL is leerlingen kennis te laten maken met techniek en hun de moderne vaardigheden en kennis aan te leren die ze nodig hebben om uit te groeien tot volwassenen die hun plek vinden in de huidige maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen:

• in aanraking komen met moderne technieken;

• leren omgaan met machines en materialen die ook in de beroepsomgeving gebruikt worden;

• in contact laten komen met het bedrijfsleven dat vakinhoudelijk betrokken wordt bij het leerproces op school; en

• passend begeleiden met het juiste maatwerk en de juiste zorg.

‘Kies je voor techniek, dan kies je voor de toekomst!’

Jaarlijks zijn er 16.000 mensen nodig voor technische beroepen. Technisch personeel is nodig om bijvoorbeeld de energietransitie, het vergroenen van de economie en andere innovaties te realiseren. Daarom is het belangrijk dat er meer mensen kiezen voor een opleiding én baan in de techniek.

Kijk voor meer informatie op www.stozuidlimburg.nl

Deel deze pagina op: