Toetsrooster

Het toetsrooster van de laatste periode kun je via onderstaande link downloaden:

- leerjaar 1

- leerjaar 2

- basis 3

- kader/gtl 3

Aanmelden voor schooljaar 2022-2023

U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen naar n.hanssen@stichtinglvo.nl (vermeld de naam van de leerling, voor welk leerjaar en welk niveau de aanmelding is en de huidige school). Wij willen u erop wijzen dat wij momenteel vol zitten en aanmeldingen op een wachtlijst worden geplaatst. Op voorwaarde van een passend advies, kan uw kind mogelijk worden geplaatst.

Aanmelden voor leerjaar 4 is niet mogelijk in verband met het lopende programma van toetsing en afsluiting.

Leren voor het examen

De website Leren voor het examen is vorig jaar door Kennisnet ontwikkeld op verzoek van het ministerie van OCW. De website wordt ondersteund door VVVO, FvOv, het LAKS, CvTE het ministerie van OCW en Cito.

Waarom deze website?

Door schoolsluitingen en hybride onderwijs hebben sommige leerlingen minder lesuren gehad dan voor corona normaal was. Ook tijdens de aankomende examenperiode kunnen docenten en leerlingen nog steeds in quarantaine moeten vanwege een coronabesmetting. In opdracht van het ministerie is daarom de website Leren voor het Examen in het leven geroepen: een plek waar al het oefen- en leermateriaal voor de examens kosteloos wordt aangeboden.

De materialen zijn vrij toegankelijk en te gebruiken als lesvoorbereiding. Ook ouders kunnen de website gebruiken bij het helpen leren van hun kind.

Op de site is het volgende te vinden:

  • Verkorte syllabi, met vereenvoudigde begrippen- en onderwerpenlijst
  • Uitlegvideo’s van bekende YouTube-docenten
  • Uitlegvideo's over moeilijke examenvragen
  • Oude examens om te oefenen
  • Toegang tot examenstof
  • ExamenBoosters voor de laatste voorbereidingen

Open dag 

Heb je onze open dag gemist? Klik dan op onderstaande button voor de virtuele tour. Tijdens deze tour krijg je een rondleiding door onze school en kun je aparte informatiefilmpjes bekijken. 

Heb je nog vragen? 

Mocht je naar aanleiding van deze tour nog vragen hebben, dan kun je via onderstaande button een mail sturen. Vermeld in de mail niet alleen je contactgegevens maar ook welke vraag je hebt of over welk onderwerp je meer informatie wilt hebben. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Examensecretariaat 

Het examenrooster van 2022 van VMBO Maastricht. Hieronder vindt u het examenrooster. Noteer goed wanneer je waar moet zijn.

4 basis
4 Kader

4 GTL

Mocht je vragen hebben over bijvoorbeeld toetsing, herkansing of examinering, loop dan gerust binnen bij het examensecretariaat. Dit schooljaar is er een wekelijks een inloopmoment: elke dinsdag van 13.00 – 15.15 uur in lokaal B.202. Mocht het je niet lukken om binnen te lopen, maar heb je toch een vraag? Stuur dan een berichtje naar examens@vmbomaastricht.nl

******************************************************************************************************

VMBO Maastricht

Op VMBO Maastricht haal je een diploma op een manier die bij jou past. Samen werken wij aan jouw toekomst! Vanuit een positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan jouw ontwikkeling!

Op die manier helpen wij jou bij de voorbereiding op een vervolgstudie en je plek in de maatschappij.