Welkom bij VMBO Maastricht

Inschrijven voor schooljaar 2020-202

U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen naar vmbo@lvomaastricht.nl (vermeld voor welk leerjaar en welk niveau de aanmelding is). Wij willen u erop wijzen dat aanmeldingen op een wachtlijst worden geplaatst. Bij voldoende plaats en op voorwaarde van een passend advies kan uw kind mogelijk worden geplaatst.

Aanmelden voor leerjaar 4 is niet mogelijk in verband met het lopende programma van toetsing en afname.

Start schooljaar 2020-2021

Begin juli zijn de brieven met informatie over de start van het nieuwe schooljaar verstuurd via mail. Klik hieronder op de betreffende link voor de bijbehorende brief.

leerjaar 1

leerjaar 2 t/m 4

Coronamaatregelen

Bij aanvang van het schooljaar zijn er coronamaatregelen van kracht. Deze maatregelen kunnen gedurende het schooljaar veranderen. Wij volgen hierbij de aanwijzingen vanuit het RIVM en LVO strikt op. De maatregelen kunnen invloed hebben op praktische zaken, zoals het ziek melden van leerlingen, de lestijden of het lesrooster. Via e-mailberichten in Somtoday en op de website houden we u hiervan op de hoogte.

Inlogprocedure Itslearning voor leerlingen

  • Ga naar LVO.itslearning.com
  • Klik op aanmelden met schoolaccount
  • Voer je leerlingaccount in (vmLEERLINGNUMMER@leerling.vmbomaastricht.nl)
  • Voer je wachtwoord in

Mocht je problemen ervaren, stuur dan een e-mail naar b.dipaolo@stichtinglvo.nl

Klik hier voor its learning

********************************************************************************************************************

VMBO Maastricht

Op VMBO Maastricht haal je een diploma op een manier die bij jou past. Samen werken wij aan jouw toekomst! Vanuit een positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan jouw ontwikkeling!

Op die manier helpen wij jou bij de voorbereiding op een vervolgstudie en je plek in de maatschappij.


Elk jaar maken de eindexamenleerlingen een Libdub filmpje.
Wil je het filmpje van afgelopen schooljaar bekijken? Klik dan op onderstaande afbeelding.

Het onderwijs in Maastricht

Wil je weten welk onderwijs we in Maastricht aanbieden en waar je uit kunt kiezen?
Klik op onderstaande afbeelding voor het filmpje.

        
            

a
B
C
D
D
D
D
D