Aanmelden schooljaar 2023-2024

U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen naar n.hanssen@stichtinglvo.nl (vermeld de naam van de leerling, voor welk leerjaar, welk niveau de aanmelding is en de naam van de huidige school). U ontvangt dan een aanmeldformulier via de mail.

Aanmelden leerjaar 1:

Van 20 februari tot en met 3 maart 2023 heeft de centrale aanmeldweek voor leerjaar 1 plaatsgevonden voor de LVO-scholen in Maastricht. Wilt u uw kind alsnog aanmelden? Stuur dan een mail naar n.hanssen@stichtinglvo.nl.

Aanmelden leerjaar 2 + 3:

Leerlingen die voor 1 mei aangemeld worden, kunnen worden geplaatst mits VMBO Maastricht kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Leerlingen die na 1 mei aangemeld worden, worden automatisch op onze wachtlijst geplaatst. 

Gedurende de maand mei zullen iedere week twee meeloopdagen worden ingepland voor leerlingen die een kijkje willen nemen op onze locatie. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, kunt u contact opnemen met M. Ottenheijm, 043-3526868. Na mei is geen mogelijkheid meer om mee te lopen. 

Aanmelden voor leerjaar 4 is niet mogelijk in verband met het lopende programma van toetsing en afsluiting.

Open dag 2023

Heb je onze open dag gemist? Kijk dan hier het filmpje!

Klik hier voor de virtuele tour van onze school.

Examensecretariaat 

Mocht je vragen hebben over bijvoorbeeld toetsing, herkansing of examinering, loop dan gerust binnen bij het examensecretariaat in lokaal B1.20. Mocht het je niet lukken om binnen te lopen, maar heb je toch een vraag? Stuur dan een berichtje naar examens@vmbomaastricht.nl. 

Restaurant De Bonnefooi

Restaurant 'De Bonnefooi' is geen gewoon restaurant. Het restaurant wordt gerund door leerlingen van leerjaar 4 van VMBO Maastricht. Deze leerlingen hebben de richting 'Horeca, Bakkerij en Recreatie' gekozen. Vanaf 1 april 2023 is het restaurant gesloten tot einde schooljaar. In september 2023 worden de nieuwe data met bijbehorend menu voor schooljaar 2023-2024 bekend gemaakt.

Vragen? 

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor een algemeen persoonlijk gesprek. Wij nemen dan contact met u op om uw vragen te beantwoorden. Vermeld in het bericht waarover u een gesprek wilt, de naam van de leerling en de klas. Indien het een aanmelding betreft, vermeld dan ook voor welk leerjaar en niveau de aanmelding is. 

******************************************************************************************************

VMBO Maastricht

Op VMBO Maastricht haal je een diploma op een manier die bij jou past. Samen werken wij aan jouw toekomst! Vanuit een positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan jouw ontwikkeling!

Op die manier helpen wij jou bij de voorbereiding op een vervolgstudie en je plek in de maatschappij.