Meeloopdagen leerjaar 1

Wil je een keer een dag meelopen met leerjaar 1? Stuur dan een bericht naar vmbo@lvomaastricht.nl. Vermeld daarin je naam, voorlopige advies en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met je op!  

Aanmelden schooljaar 2024-2025

leerjaar 1

Tussen 25 en 31 maart 2024 vindt de centrale aanmeldweek plaats voor de LVO-scholen in Maastricht. Op onze website vindt u in die periode een link voor het aanmelden. Lukt het niet met (digitaal) aanmelden? Maak dan een afspraak met ons om op school aan te melden. Stuur hiervoor een mail naar n.hanssen@stichtinglvo.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op voor het maken van een afspraak.

De aanmeldgesprekken vinden plaats in april 2024 (uitnodiging via het emailadres dat bij aanmelding is opgegeven).

Bij aanmelding vóór 1 mei 2024 wordt uw zoon of dochter op voorwaarde van een bij de school passend advies geplaatst. Bij aanmelding ná 1 mei wordt uw zoon of dochter op een wachtlijst geplaatst in afwachting van beschikbaarheid.

leerjaren 2 + 3

Wilt u uw kind voor leerjaar 2 of 3 in schooljaar 2024-2025 aanmelden, stuur dan een mail naar n.hanssen@stichtinglvo.nl (vermeld de naam van de leerling, voor welk leerjaar en welk niveau de aanmelding is en de naam van de huidige school). Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Bij aanmelding vóór 1 mei 2024 wordt uw zoon of dochter op voorwaarde van een bij de school passend advies geplaatst. Bij aanmelding ná 1 mei wordt uw zoon of dochter op een wachtlijst geplaatst in afwachting van beschikbaarheid.

Aanmelden voor leerjaar 4 is niet mogelijk in verband met het lopende programma van toetsing en afsluiting.

Aanmelden schooljaar 2023-2024

Alle leerjaren

Momenteel zitten wij vol waardoor wij voorlopig geen leerlingen meer plaatsen. Wilt u uw kind voor de wachtlijst aanmelden, stuur dan een mail naar n.hanssen@stichtinglvo.nl (vermeld de naam van de leerling, voor welk leerjaar en welk niveau de aanmelding is en de naam van de huidige school). Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Aanmelden voor leerjaar 4 is niet mogelijk in verband met het lopende programma van toetsing en afsluiting.

Vragen? 

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor een algemeen persoonlijk gesprek. Wij nemen dan contact met u op om uw vragen te beantwoorden. Vermeld in het bericht waarover u een gesprek wilt, de naam van de leerling en de klas. Indien het een aanmelding betreft, vermeld dan ook voor welk leerjaar en niveau de aanmelding is. 

Examensecretariaat 

Mocht je vragen hebben over bijvoorbeeld toetsing, herkansing of examinering, loop dan gerust binnen bij het examensecretariaat in lokaal B0.23 (achter de balie). Mocht het je niet lukken om binnen te lopen, maar heb je toch een vraag? Stuur dan een berichtje naar examens@vmbomaastricht.nl. 

******************************************************************************************************

VMBO Maastricht

Op VMBO Maastricht haal je een diploma op een manier die bij jou past. Samen werken wij aan jouw toekomst! Vanuit een positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan jouw ontwikkeling!

Op die manier helpen wij jou bij de voorbereiding op een vervolgstudie en je plek in de maatschappij.