Welkom bij VMBO Maastricht

Corona: wanneer moet mijn kind thuisblijven?

Klik HIER voor de beslisboom.

Deze beslisboom is gemaakt op basis van alle informatie vanuit het RIVM en de GGD. Deze is bedoeld als hulpmiddel bij het beantwoorden van een aantal vragen wanneer iemand corona klachten heeft. 

  1. Wanneer mag je wel/niet naar school?
  2. Wat geldt voor huisgenoten als iemand in een huishouden klachten heeft?

Deze beslisboom is niet zonder meer te gebruiken voor volwassenen. 

Wat verder opvalt is dat de klachten van benauwdheid en/of meer dan 38 graden koorts belangrijk zijn. Dan moet niet alleen de persoon met de klachten thuisblijven, maar ook alle huisgenoten. Bij milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak) hoeft alleen de persoon met klachten thuis te blijven.

We hopen dat de beslisboom u kan helpen om te bepalen of uw kind wel of niet naar school mag bij klachten.

Inschrijven voor schooljaar 2020-2021 (wachtlijst)

U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen naar vmbo@lvomaastricht.nl (vermeld voor welk leerjaar en welk niveau de aanmelding is). Wij willen u erop wijzen dat aanmeldingen op een wachtlijst worden geplaatst. Bij voldoende plaats en op voorwaarde van een passend advies kan uw kind mogelijk worden geplaatst.

Aanmelden voor leerjaar 4 is niet mogelijk in verband met het lopende programma van toetsing en afname.

Match for Brighter Future: huiswerkbegeleiding en coaching

In navolging van voorgaande jaren biedt VMBO Maastricht ook dit jaar voor leerlingen weer de mogelijkheid om deel te nemen aan het Project “Match for Brighter Future”.

Dit project in samenwerking met de Universiteit van Maastricht wordt uitgevoerd door studenten die in de rol als buddy leerlingen begeleiden bij o.a. het maken van huiswerk en keuzes.

Afspraken kunnen plaatsvinden op school of elders; bijvoorbeeld in de stadsbibliotheek.

Klik hier voor de flyer met alle relevante informatie.

Aanmelden kan via de mentor voor 18 september a.s.

Het project start met een zogenaamde “Kick Off” die gepland staat op 8 oktober 2020. Deze “Kick Off” zal op een andere locatie dan school plaatsvinden (afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. Covid-19).

Het project is wel gratis maar niet vrijblijvend. Wij verwachten van de leerlingen dat ze er op serieuze wijze aan deelnemen.

Coronamaatregelen

Bij aanvang van het schooljaar zijn er coronamaatregelen van kracht. Deze maatregelen kunnen gedurende het schooljaar veranderen. Wij volgen hierbij de aanwijzingen vanuit het RIVM en LVO strikt op. De maatregelen kunnen invloed hebben op praktische zaken, zoals het ziek melden van leerlingen, de lestijden of het lesrooster. Via e-mailberichten in Somtoday en op de website houden we u hiervan op de hoogte.

Inlogprocedure Itslearning voor leerlingen

  • Ga naar LVO.itslearning.com
  • Klik op aanmelden met schoolaccount
  • Voer je leerlingaccount in (vmLEERLINGNUMMER@leerling.vmbomaastricht.nl)
  • Voer je wachtwoord in

Mocht je problemen ervaren, stuur dan een e-mail naar b.dipaolo@stichtinglvo.nl

Klik hier voor its learning

********************************************************************************************************************

VMBO Maastricht

Op VMBO Maastricht haal je een diploma op een manier die bij jou past. Samen werken wij aan jouw toekomst! Vanuit een positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan jouw ontwikkeling!

Op die manier helpen wij jou bij de voorbereiding op een vervolgstudie en je plek in de maatschappij.


Het onderwijs in Maastricht

Wil je weten welk onderwijs we in Maastricht aanbieden en waar je uit kunt kiezen?
Klik op onderstaande afbeelding voor het filmpje.

        
            

a
B
C
D
D
D
D
D