Welkom bij VMBO Maastricht

In het VMBO volgt een leerling onderwijs binnen een leerweg. In een leerweg wordt onderwijs gegeven op een bepaald niveau en met een bepaald programma: van heel praktisch tot vooral theoretisch.

Vanuit een breed onderwijsaanbod in de onderbouw ontdekken de leerlingen wie ze zijn, over welke talenten ze beschikken en waarvoor ze gemotiveerd zijn. Op die manier kunnen ze weloverwogen keuzes maken voor de profielen of het vakkenpakket in de bovenbouw.Loopbaanoriëntatie en begeleiding lopen als een rode draad door de opleiding.

Het schoolse leren wordt aangevuld met buitenschools leren. Dit doen we door onder andere het aanbieden van stages, of door bedrijven naar school te halen.

Het VMBO Maastricht werkt vanuit een aantal kernwaarden.
Het onderwijs wordt hier zoveel mogelijk op afgestemd.

De kernwaarden van het onderwijs op het VMBO Maastricht zijn:

- Activerend: de leerling wordt aan het denken gezet. Door middel van verschillende werkvormen zorgt de leerkracht ervoor dat de leerling geactiveerd wordt en blijft.

- Constructief en cumulatief: de leerling wordt uitgedaagd om nieuwe informatie te koppelen aan voorkennis.

- Samenhang (context gebonden): De leerling leert het best als hij (zij) samenhang ziet in de aangeboden leerstof. Als hij begrijpt waarom iets geleerd moet worden. Als hij het geleerde kan toepassen in de dagelijkse praktijk. De leerling wordt uitgedaagd om zijn kennis/ervaringen aan te vullen en eventueel bij te stellen. Reflectie is een belangrijke factor in het leerproces. Theorie en praktijk worden, waar mogelijk, in samenhang aangeboden.

- Uitdagend en doelgericht: een uitdagende leeromgeving is meer dan een mooi ingericht praktijklokaal. De leeromgeving dient de motivatie van de leerling te bevorderen. Dit houdt in gebruik maken van moderne infrastructuur en van de omgeving. De leerling krijgt de ruimte zelf kennis te construeren.

- Passend: Om dit te kunnen borgen in de organisatie moet onderwijs en ondersteuning passen bij de individuele leerling. Er moet ruimte worden geboden voor differentiatie in tempo en aanleg.

- Samenwerken: leren is een sociaal proces. Van en met elkaar leren (communicatie over en weer tussen leerlingen), waarbij er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid en wederzijdse beïnvloeding.