Examens 2021

Hieronder staan de examenroosters voor tijdvak 2. Het rooster voor basis en kader is onder voorbehoud. Dit kan mogelijk wijzigen afhankelijk van het aantal leerlingen.

4basis    4kader    4gtl

Klik hier voor het leerstofoverzicht.

Informatieboekje examens 2021

Klik hier voor het informatieboekje. Alle examenleerlingen en hun ouders krijgen dit ook per mail toegestuurd. Tevens wordt in de week van 19 april een papieren versie uitgereikt aan de examenleerlingen.

Inrichting onderwijs Maastricht

Klik hier voor de presentatie "Toekomst voorlopige inrichting onderwijs Maastricht".

Klik hier voor de webinar die op 1 juni 2021 is gehouden.

Inleveren boeken

Op donderdag 15 en vrijdag 16 juli dienen de boeken te worden ingeleverd. De uitnodiging hiervoor volgt nog. De boeken voor volgend schooljaar worden door onze boekenleverancier Iddink tijdens de zomervakantie naar het huisadres van de leerlingen gestuurd. Zorg ervoor dat adreswijzigingen vóór de zomervakantie bij ons bekend zijn.

Inleveren sleutels kluisjes

De leerlingen van leerjaar 4 basis/kader dienen hun kluissleutel in te leveren bij de mentor op de dag dat de cijferlijsten worden opgehaald, donderdag 17 juni aanstaande. De leerlingen van leerjaar 4 GL doen dit op vrijdag 11 juni aanstaande. De leerlingen van de overige leerjaren leveren hun kluissleutel in bij de mentor, uiterlijk na de laatste toets op vrijdag 9 juli aanstaande. Dus let op! Zorg dat je op de genoemde data je kluissleutel bij je hebt.

Virtuele tour

Dit jaar zijn de open dag en de proeflessen helaas niet doorgegaan op school. Om jullie toch een indruk van school te geven, kun je hier klikken voor de virtuele tour.

Informatieavond voor ouders 

Omdat de informatieavond niet op school kan plaatsvinden, kunt u zich via de button "Aanvraag persoonlijk gesprek' (scroll naar boven) aanmelden voor een persoonlijk gesprek (dit vindt vanwege de Corona maatregelen online of telefonisch plaats en niet op school). Wij nemen dan contact met u op om uw vragen te beantwoorden (vermeld in de mail welk leerjaar / niveau het betreft).

Ziekmeldingen

We verzoeken u nadrukkelijk om uw kind vóór 08.30 uur af te melden indien hij/zij ziek is, of om een andere reden niet op school kan zijn. Indien dit niet gebeurt, beschouwen wij de afwezigheid als ongeoorloofd. In een toetsweek heeft dit dus ook zeker consequenties.

Klik hier voor de actieboom verzuim.

Corona: de regels voor onze leerlingen

  • Tussen leerlingen onderling 1,5 meter afstand bewaren.
  • Tussen leerlingen en personeelsleden onderling 1,5 meter afstand bewaren.
  • Als je loopt of je verplaatst binnen het schoolgebouw, in de klas of buiten de klas, altijd het mondneuskapje dragen.
  • Als je in de klas zit, dan kan het mondneuskapje af.
  • Tijdens de pauzes, als je zit, dan kan het mondneuskapje af.
  • Tijdens de praktijklessen dien je altijd je mondneuskapje te dragen.

Inlogprocedure Itslearning voor leerlingen

Ga naar LVO.itslearning.com

Klik op aanmelden met schoolaccount

Voer je leerlingaccount in (vmLEERLINGNUMMER@leerling.vmbomaastricht.nl)

Voer je wachtwoord in

Mocht je problemen ervaren, stuur dan een e-mail naar b.dipaolo@stichtinglvo.nl

Klik hier voor its learning

******************************************************************************************************

VMBO Maastricht

Op VMBO Maastricht haal je een diploma op een manier die bij jou past. Samen werken wij aan jouw toekomst! Vanuit een positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan jouw ontwikkeling!

Op die manier helpen wij jou bij de voorbereiding op een vervolgstudie en je plek in de maatschappij.