Toon je Talent

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 werken VMBO Maastricht en Kumulus intensief samen aan ‘Toon je talent in het vmbo'.

Creativiteit en verbeelding toevoegen aan kennis en vaardigheden, dat is het doel van het project. Op de basisschool hebben de Toon je talent-leerlingen al kennis gemaakt met verschillende kunstvormen: muziek, toneel, dans en beeldende kunst.

Op het vmbo starten de eerstejaars leerlingen opnieuw met een cultuurboost, maar nu gericht op “hoe kun je je talent inzetten in je latere beroepspraktijk” ofwel, hoe kunnen we creativiteit en verbeelding toevoegen aan kennis en vaardigheden die nodig zijn voor je latere beroepspraktijk. De lessen worden allemaal gegeven op school door docenten van het vmbo en van Kumulus.

De tweedejaars leerlingen kijken de kunst af bij de kunstenaars in de verschillende culturele instellingen in Maastricht. Hoe werkt een kunstenaar eigenlijk? Antwoord op deze vraag onderzoeken de leerlingen o.a. door op bezoek te gaan bij een aantal van deze instellingen. Vervolgens werken ze een opdracht uit in de klas tijdens de kunstlessen.
 

Hieronder treft u een video aan met een compilatie van Toon je Talent.
Deze film Toon je talent Vmbo is gemaakt door Romy Endeman en geeft een goed beeld van de afgelopen jaren Toon je Talent met Vmbo Maastricht i.s.m. Kaleidoscoop.

In het derde leerjaar zijn de leerlingen zelf de kunstenaars. Ze maken tijdens de ckv-lessen een eigen productie, bijvoorbeeld een toneelstuk, een film, een expositie of een muziekstuk etc. Natuurlijk worden ook hier de resultaten gepresenteerd.

Deel deze pagina op: