Buddyproject VMBO Maastricht

Leerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) kiezen uiterlijk aan het eind van het 2e leerjaar voor een profiel. Bij VMBO Maastricht kunnen ze kiezen voor een van de profielen Bouwen, Wonen & Interieur - Produceren, Installeren & Energie – Zorg & Welzijn – Horeca, Bakkerij & Recreatie. Na het vmbo gaan veel leerlingen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om een beroep te leren.

Beroepskeuze

Voor veel leerlingen is de keuze voor een profiel lastig. Ze vinden het moeilijk om aan het eind van het 2e leerjaar al een keuze voor een toekomstig beroep te maken. Daarnaast merken wij steeds meer dat de ondernemers in Maastricht op zoek zijn naar kwalitatief goed geschoold personeel. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en het daarmee gepaard gaande personeelsverloop is het daarom goed om vroegtijdig en effectief te gaan samenwerken voor een win-win situatie. Een bedrijf/ondernemer is immers ook zeer gebaat bij enthousiast en kwalitatief goed geschoold personeel, dat een bewuste en zorgvuldige beroepskeuze heeft gemaakt.

Win-win situatie

Hoe kun je elkaar hierin tegemoetkomen en elkaar helpen? Door een professionele (buddy) relatie aan te gaan met een individuele leerling en door vertrouwen te geven, zullen jongeren bloeien in hun ontwikkeling en worden ze geholpen met het ontdekken van hun eigen talenten. Talenten waarmee ze zich al bewust kunnen gaan richten op het bedrijfsleven. Door het maken van een bewuste keuze kan het bedrijfsleven in Maastricht enthousiaste en kwalitatief goede medewerkers met de juiste inzet en arbeidsethos aan zich binden.

Samenwerkende partijen

Dit initiatief is ontstaan vanuit VMBO Maastricht en de Gemeente Maastricht. De Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht en Centrum Management Maastricht steunen dit initiatief en participeren in dit project.

Word een buddy voor een van onze leerlingen!

Als buddy uit het bedrijfsleven word je gekoppeld aan een individuele leerling en kun je zo een bijdrage leveren aan het ontdekken van zijn/haar talenten en het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding. Jullie spreken elkaar bijvoorbeeld maandelijks om zo een band op te bouwen. Wellicht wordt hierdoor een mooie samenwerking voor de toekomst gestart!

In deze folder staat meer details. Graag nodigen wij jullie bij deze uit voor de kick-off bijeenkomst op woensdag 22 juni 2022 van 15.00 – 17.00 uur. De locatie is: VMBO Maastricht, restaurant De Bonnefooi, Bemelerweg 1 te Maastricht. Jullie krijgen dan meer informatie over dit project. Graag verzoeken wij om jullie aan te melden via onderstaand formulier. Aanmelden uiterlijk 17 juni 2022.

Parkeren:

Parkeerplaats Bemelergrubbe. Volg vanuit hier de borden naar De Bonnefooi (volg het pad richting de school, je komt dan uit bij de fietsenstallingen. Loop via het bergje naar onderen en ga vóór de bakkerij naar links).

Kick-off Buddyproject 22 juni 2022Deel deze pagina op: