testbanner

Onderwijskwaliteit

VMBO Maastricht heeft een werkgroep kwaliteitszorg. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de directieleden en werkgroep kwaliteitszorg.  

De werkgroep draagt zorg voor de organisatie en uitvoering van de diverse enquêtes. Tevens bewaakt de werkgroep de voortgang van de verbeterpunten die door het managementteam en de kernteams zijn vastgesteld. Op deze manier wil men de kwaliteit van het onderwijs bewaken, handhaven en op een structurele manier werken aan een verbetering. 

 
Vensters voor Verantwoording
Via Vensters VO worden alle cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem verzameld en brengt het in beeld hoe scholen presteren op 21 belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.). 

Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Vensters helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en hierover op een goede wijze verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders. Ook kunnen ze gericht aan de slag met het verbeteren van hun onderwijs. 98% van alle scholen heeft zich inmiddels bij Vensters aangesloten en 94% stelt haar gegevens beschikbaar via www.scholenopdekaart.nl 


Tevredenheidsonderzoeken
Ieder schooljaar wordt door de werkgroep kwaliteitszorg een aantal enquêtes uitgevoerd omtrent de mate van tevredenheid op verschillende onderdelen. Dit betreft de mate van tevredenheid bij leerlingen, ouders maar ook personeel. 

Resultaten hiervan worden gecommuniceerd via nieuwsbrieven en via de website www.scholenopdekaart.nl

Deel deze pagina op: