Test banner

Begeleiding

Op onze school willen we dat iedere leerling goed tot zijn recht komt. Daarom besteden we veel aandacht  aan het begeleiden van de leerlingen. Het primaire doel daarvan is om iedere leerling een zo groot mogelijke kans op schoolsucces te geven. Daarnaast draagt de school ook zorg voor het welbevinden van de leerling op school. Een goede begeleiding helpt om een goed werkklimaat voor leerlingen en medewerkers tot stand te brengen; een goede relatie tussen ouders en school is daarbij van essentieel belang. Een leerling die zich goed voelt op school presteert beter en ontmoet minder problemen binnen of buiten de klas. Het werken in teams is een belangrijk instrument om dit doel te bereiken. We richten ons daarbij op vijf aandachtspunten: 

  • De leerling voelt zich veilig op school
  • De leerling voelt zich prettig op school
  • De leerling haalt het beste uit zichzelf
  • De leerling leert hoe je huiswerk en opdrachten het beste kunt aanpakken 
  • De leerling leert hoe je belangrijke keuzes kunt maken  

De mentor is de spil!
Om begeleiding aan leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven, werken we in teams. De teams
spannen zich in om ervoor te zorgen dat het goed gaat met onze leerlingen. Een heel belangrijke
persoon binnen de leerlingbegeleiding is de mentor, hij of zij is de spil in het team en kent de
leerlingen die aan zijn/haar zorg zijn toevertrouwd en volgt hun wel en wee op de voet. De mentor is
op de hoogte van hun persoonlijke omstandigheden en staat als eerste klaar om te helpen bij het
oplossen van problemen. Indien nodig neemt de mentor contact op met de vakdocenten in de school
of met de ouders. De leerprestaties van alle vakken worden door de mentor nauwlettend gevolgd.
Omgekeerd wordt de mentor vaak het eerste aangesproken door ouders als daar aanleiding toe is. Het
contact tussen mentor en ouders is erg belangrijk. Als een leerling een probleem heeft, bespreekt hij
dit met de mentor. Die onderzoekt dan samen met de leerling hoe het probleem kan worden
opgelost. De mentor is de contactpersoon tussen de school, de leerling en zijn ouders.

Het volgen van de leerling
De leerling wordt dagelijks gevolgd via ons ons digitale leerlingvolgsysteem Magister. Als
ouder/verzorger heeft u hier via de code van uw zoon/dochter ook toegang toe. Naast behaalde
resultaten treft u hier ook andere informatie aan.
Gedurende het schooljaar zijn er regelmatig leerling besprekingen. Tijdens deze leerling besprekingen
komen niet alleen behaalde resultaten aan de orde maar veel meer het sociaal- emotioneel
functioneren van de leerling.
Gedurende het schooljaar, bij het begin van een nieuwe periode, is er gelegenheid voor persoonlijke
gesprekken tussen ouders/verzorgers, leerling en mentor. Ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een
uitnodiging via de mentor. Tijdens deze gesprekken wordt met name de voortgang van de leerling
besproken.

Deel deze pagina op: