test

EOA

De EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) stelt zich ten doel, kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kennis bij te brengen van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Goede burgerschapsvorming  is een voorwaarde om in Nederland volwaardig mee te kunnen doen.

De leerlingen komen uit alle windstreken en ze wonen in en rond Maastricht. De gemiddelde verblijfsduur van een leerling op de EOA is twee jaar. Daarna volgt uitstroom naar het reguliere onderwijs op het school- en taalniveau van de individuele leerling. Elke leerling wordt twee keer per jaar op zijn/haar taalniveau getest. De resultaten van deze testen vormen de basis voor de uitstroomadviezen. Naast het vak Nederlands, volgen de leerlingen lessen in de vakken rekenen/wiskunde, Engels, biologie, drama, tekenen, muziek, gymnastiek en maatschappijleer.

Het school jaar kent ook een aantal vieringen en activiteiten die er voor zorgen, dat de leerlingen kennismaken met Nederlandse feesten en cultuuruitingen (o.a. kerstviering en sinterklaas) en die hen laten ervaren dat zij met zang, dans en voordracht (X-factor) uiting kunnen geven aan hun gevoelens en kwaliteiten

Deel deze pagina op: