test

Internet- en e-mailgebruik

Social Media
Wij zijn ons ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel is van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Sociale media zoals Whatsapp, Twitter, Facebook, SnapChat, Instagram, Blogs en YouTube maken de communicatie een stuk sneller en makkelijker maar bieden ook de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van VMBO Maastricht.
VMBO Maastricht vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft een protocol opgezet om een ieder die bij VMBO Maastricht betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. Het protocol is terug te vinden op onze website. (internet- en e-mailgebruik.)
 

Gedragscode Internet- en e-mailgebruik.
Alle gebruikers van de internetfaciliteiten die door het VMBO Maastricht worden geboden, dienen zich te houden aan de Gedragscode internet- en e-mailgebruik.

Klik hier om deze gedragscode te openen.

Social Media Protocol

Hier vindt u het protocol Social-Media.

Deel deze pagina op: