test

Dyslexie/Dyscalculie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen).
Dyslectische leerlingen kunnen een beroep doen op faciliteiten tijdens de schoolloopbaan. Zij dienen dan te beschikken over een dyslexieverklaring van een bevoegde psycholoog of orthopedagoog.

Een dyslectische leerling krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan Pedagogisch Didactische Ondersteuning (PDO). Daarnaast is er de mogelijkheid om bepaalde aanpassingen bij toetsen en examens toe te passen. Deze aanpassingen zijn bijvoorbeeld verlenging van tijd of examenopgaven in vergroot lettertype.
 

In de onderbouw van het VMBO worden alle eerstejaarsleerlingen via hun dossier door de mentor gescreend op vermoeden van dyslexie. Deze leerlingen worden bij het Zorgadviesteam aangemeld voor een screening volgens het protocol dyslexie voor het voortgezet onderwijs. Deze gegevens worden met de leerling en zijn/haar ouders besproken, waarna mogelijk nader onderzoek volgt.

Leerlingen die op school komen en al een dyslexieverklaring bezitten, krijgen direct toegang tot de faciliteiten. De dyslexieverklaring moet wel voldoen aan de genoemde eisen.
 

Leerlingen met andersoortige niet-lichamelijke handicaps zoals dyscalculie (rekenstoornis) en ADHD (aandachtstekortstoornis), kunnen soms van een soortgelijke ondersteuning gebruik maken. Wij schakelen medewerkers van het Centrum voor Onderzoek en Begeleiding (COB) in.

Leerlingen mogen met een eigen laptop werken als ze daar vanwege hun dyslexie baat bij hebben. Via school kan het programma Kurzweil tegen kostprijs beschikbaar worden gesteld. We kunnen dan alle leerboeken voor de betreffende leerlingen digitaal verstrekken.

Deel deze pagina op: