Corona

CORONAMAATREGELEN

Bij aanvang van het schooljaar zijn er coronamaatregelen van kracht. Deze maatregelen kunnen gedurende het schooljaar veranderen. Wij volgen hierbij de aanwijzingen vanuit het RIVM en LVO strikt op. De maatregelen kunnen invloed hebben op praktische zaken, zoals het ziek melden van leerlingen, de lestijden of het lesrooster. Via e-mailberichten in Somtoday en op de website houden we u hiervan op de hoogte.

Lessen per 4 januari 2021

Na de kerstvakantie starten we met de lessen in de lockdownperiode. Voor de onderbouw zullen alle lessen online plaatsvinden. Voor de derdejaars zijn de beroepspraktijklessen fysiek op school en de overige lessen online. Leerlingen van leerjaar 4 blijven voor alle lessen fysiek naar school komen.

Op maandag 4 januari zullen wij les 1 en 2 nog gebruiken om de laatste voorbereidingen te treffen voor deze bijzondere situatie, waarin we online en fysiek onderwijs gaan combineren. Vanaf les 3 starten de lessen voor alle leerlingen, volgens rooster in Somtoday.

Let op, ook in de online lessen is aanwezigheid een verplichting, gedurende de gehele les en met beeld, tenzij de docent dit anders aangeeft.

Wanneer moet mijn kind thuisblijven?

Klik HIER voor de beslisboom.

Deze beslisboom is gemaakt op basis van alle informatie vanuit het RIVM en de GGD. Deze is bedoeld als hulpmiddel bij het beantwoorden van een aantal vragen wanneer iemand corona klachten heeft. 

Wanneer mag je wel/niet naar school?

Wat geldt voor huisgenoten als iemand in een huishouden klachten heeft?

Deze beslisboom is niet zonder meer te gebruiken voor volwassenen. 

Wat verder opvalt is dat de klachten van benauwdheid en/of meer dan 38 graden koorts belangrijk zijn. Dan moet niet alleen de persoon met de klachten thuisblijven, maar ook alle huisgenoten. Bij milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak) hoeft alleen de persoon met klachten thuis te blijven.

We hopen dat de beslisboom u kan helpen om te bepalen of uw kind wel of niet naar school mag bij klachten.

Deel deze pagina op: