Aanname schooljaar 19-20

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende klassengrootte vastgesteld:

Basisberoepsgerichte leerweg:    18 leerlingen
Kaderberoepsgerichte leerweg:    24 leerlingen
Gemengde leerweg ;                    30 leerlingen


Op dit moment zijn voor de volgende leerwegen/profielkeuzes een wachtlijst:
- Kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 2
- Basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 HBR
- Basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 ZW
- Gemengde leerweg leerjaar 2
 

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden? Neem dan contact op via vmbo@lvomaastricht.nl

 

Deel deze pagina op: