test

Ziekte & Verlof

Indien uw zoon/dochter door ziekte verhinderd is om naar school te komen, melden ouders/verzorgers dit voor 9.30 uur .Dit kan via telefoonnummer: 043 352 68 68.
 

Per mail kan ook een ziekmelding worden doorgegeven: gebruik dan vmbo@lvomaastricht.nl  
Gelieve klas erbij te vermelden.

Het afwezigheidsformulier kunt u hier terugvinden.


Ziek worden gedurende de dag
Als uw zoon/dochter tijdens de schooldag ziek wordt, meld hij/zij zich bij de receptie of de  dagcoördinator. Dan nemen wij telefonisch contact op met je ouders/verzorgers. Een leerling mag de school verlaten als daarvoor toestemming wordt verleend.

Verlof
Moet uw zoon/dochter een keer naar de huisarts, tandarts, orthodontist of specialist, maak dan bij voorkeur een afspraak buiten schooltijd. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een aanvraag voor verlof vanuit thuis verwacht.
Voor godsdienstige en lokale vieringen wordt geen verlof toegekend buiten het normale vakantie- en verlofrooster.

Buitengewoon verlof voor 1 of meerdere dagen dient in principe één week van te voren te worden aangevraagd bij de directeur.

Een verzoek voor meer dan tien dagen moet aangevraagd worden bij de ambtenaar leerplicht van de Gemeente Maastricht. Je kunt hiervoor een formulier afhalen bij de administratie. Nadat het formulier is ingevuld door de ouders/verzorgers, wordt het afgegeven bij de directeur.

Buiten de reguliere schoolvakanties wordt geen extra vakantie toegekend.


Zie ook het verzuimbeleid

Deel deze pagina op: