test

Te laat komen

Wij willen het te laat komen c.q. verzuim van leerlingen zo veel mogelijk beperken. Een goede controle hierop is dus absoluut noodzakelijk. De verzuimcoördinatoren controleren dagelijks de afwezigheid van leerlingen.

 • Indien de leerling te laat komt en/of verzuimt, wordt dit genoteerd en verwerkt in magister.
  U als ouder kunt deze registratie zelf ook zien in magister. 
  TO  te laat ongeoorloofd
  ON  onbekend afwezig
 • Indien de leerling zonder afmelding als afwezig genoteerd wordt, krijgen de ouders/verzorgers hiervan bericht.
  Bij 3 registraties TO of ON volgt er een sanctie vanuit school. 
  Bij meer dan 3 registraties (binnen een periode) wordt de ambtenaar leerplicht ingeschakeld.
 • Verzuim wordt gemeld aan afdeling leerplicht. De ambtenaren leerplicht nemen zelfstandig actie richting ouders en leerlingen.

Zie ook het verzuimbeleid

Deel deze pagina op: