test

Schorsing & Verwijdering

Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels:

  1. De voorzitter van de Centrale Directie kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.
  2. De locatiedirecteur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste twee dagen schorsen.
  3. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokken leerling en, als deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling bekendgemaakt.
  4. De voorzitter van de Centrale Directie brengt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.
Deel deze pagina op: