test

Klachtenregeling

Bent u het ergens niet mee eens en wilt u hierover een klacht indienen?

 1. Probeer de klacht eerst te bespreken met de vakdocent /mentor.
   
 2. Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de teamleiders. De teamleider zal uw klacht in behandeling nemen en een beslissing nemen.
  Leerjaar 1  mevr. Steenhagen
  Leerjaar 2  dhr. Derksen
  Leerjaar 3+4 BK  dhr. Willems
  Leerjaar 3+4 GL  dhr. van Daelen
   
 3. Komt u ook met de teamleider niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om via de teamleider
  in contact te komen met de directeur.  

Bent u het niet eens met de genomen beslissing van de schooldirectie? Dan zal de schooldirectie u doorverwijzgen naar de Klachtencommissie van Stichting LVO. De Klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting LVO zijn hier te vinden.

Deel deze pagina op: