04 August 2018

Reiskostenvergoeding eindexamenleerling

Het ministerie van Onderwijs stelt een reiskostenvergoeding beschikbaar voor de examenleerlingen van VMBO Maastricht die naar een mbo-bol-opleiding gaan. Het gaat om de leerlingen die nog werken aan de afronding van hun schoolexamens en alvast starten met hun mbo-opleiding. Als zij in augustus beginnen aan de beroepsopleidende leerweg (bol) kunnen ze nog geen aanspraak maken op een ov-kaart.

De vergoeding kan online worden aangevraagd door de  ouders van de leerlingen. Alle leerlingen waar het om gaat hebben een e-mail ontvangen met een link naar het aanvraagformulier. Dezelfde informatie ontvangen zij ook per post.

Zodra leerlingen geslaagd zijn, stopt de regeling. De studenten worden dan ingeschreven bij het mbo waardoor ze een ov-kaart kunnen aanvragen.

Wie vooruitlopend op het behalen van het diploma al een kaart had aangevraagd, moet dat zo snel mogelijk annuleren om kosten te vermijden. Leerlingen die inmiddels geslaagd zijn, kunnen gewoon een reisproduct aanvragen. Zij komen niet in aanmerking voor de vergoeding. 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

- De reiskostenvergoeding
  contact op met de Dienst Subsidies aan Instellingen: 
  t: 070 340 55 66 of OCWsubsidies@minvws.nl

- studiefinanciering
  contact op met DUO: 050 – 599 77 55 of www.duo.nl

De link naar het nieuwsbericht op rijksoverheid.nl

Deel deze pagina op: