07 May 2020

Pensioen Guido Beckers

Pensioen Guido Beckers

Pensioen Guido Beckers

Guido Beckers, programmamanager Herinrichting vo Maastricht, eerder voorzitter Centrale Directie LVO Maastricht gaat dit jaar, per 1 augustus, genieten van een welverdiend pensioen. Zijn huidige portefeuille wordt met alle zorgvuldigheid geborgd binnen LVO. Hiervoor zal Guido nog enige maanden voor overdracht en advisering beschikbaar zijn.

De werkzaamheden voor de stuurgroep herinrichting vo Maastricht en huisvesting worden overgenomen door het college van bestuur. De inhoudelijke vormgeving en uitwerking hiervan worden voortgezet door de locatiedirecteuren van de scholen van regio Zuidwest. De werkzaamheden van Guido voor de Stuurgroep Sterk Techniekonderwijs Zuid Limburg worden door het college van bestuur voortgezet.

Een indrukwekkende, maar liefst 43-jarige onderwijscarrière wordt hiermee afgerond. Guido: “Ik kijk terug een prachtige loopbaan in een boeiende wereld. Ik heb geweldige leerlingen gehad, om daar maar eens mee te beginnen. Vooral de kinderen die het niet zomaar aangereikt krijgen. Van sommigen ken ik de namen nog. Je krijgt er zoveel voor terug in ons vak! Daar ben ik dankbaar voor.”

LVO bedankt hierbij Guido voor de enorme bijdragen die hij heeft geleverd aan het onderwijs, onze scholen en aan onze organisatie. We wensen hem alvast een heel goed pensioen toe.

Deel deze pagina op: