24 January 2019

Even opnieuw uw aandacht…

Op het voortgezet onderwijs hebben bijna alle leerlingen een mobiele telefoon, waarvan ruim de helft een smartphone. Berichten worden razendsnel uitgewisseld over Whatsapp, Facebook en Twitter. Foto’s worden uitgewisseld via Instagram en Snapchat en opgenomen filmpjes kunnen zo verspreid worden op YouTube, Facebook of per e-mail.

De risico’s die dit met zich meebrengt overzien ze vaak niet. Beelden kunnen in verkeerde handen terecht komen, verspreid worden onder leeftijdgenoten of op andere websites belanden.

Facebook live

Livestreamen van je activiteiten via Facebook. Onder leerlingen gebeurt dit steeds vaker. We krijgen op dit moment meldingen dat dit op een verkeerde manier wordt gebruikt. Met mobiele telefoons wordt het steeds makkelijker om ongemerkt mensen te filmen. Wanneer je dat in een besloten ruimte doet, mag dat niet zomaar. Je bent dan heimelijk aan het filmen en dat mag niet.

Wat doen wij?

Zodra zich een incident voordoet op school onder leerlingen zullen wij als school hier direct op reageren. Ouder/verzorger wordt door de mentor geïnformeerd en wanneer nodig zal een teamleider een gesprek plannen. Jaarlijks plannen wij tijdens één van onze OnderwijsAndersdagen een workshop met betrekking tot social media en het gebruik hiervan.

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid om een aantal van deze diensten te blokkeren op ons wifi-netwerk. Dit komt voort uit het feit dat we merken dat leerlingen niet weten hoe ze de sociale media op de juiste manier moeten gebruiken. Deze maatregel vinden we jammer maar op dit moment wel nodig. Tevens zullen we bij misbruik van het wifinetwerk een leerling de toegang tot dit netwerk ontnemen.

Wat kunt u er aan doen?

Wij willen u als ouder/verzorger nogmaals vragen om alert te zijn en met uw zoon of dochter goede afspraken te maken over het gebruik van o.a. de mobiele telefoon. Mochten er vermoedens zijn van verkeerd gebruik meld dit dan bij de mentor van uw zoon of dochter of bij één van de vertrouwenspersonen (mevr. S. Kuypers, mevr. M. Bingen, dhr. P. Brugman). Meldt u zich aan? U kunt zich aanmelden voor een voorlichtingsavond op maandag 18 februari om 18:30uur in de aula van Bemelerweg 1. Deze voorlichtingsavond wordt gegeven door dhr. Lei Seuren, zedenrechercheur bij de politie en heeft betrekking op social media, sexting, cyberpesten enz. U kunt zich aanmelden vóór 11 februari 2019 door een mail te sturen naar dagcoordinator@vmbomaastricht.nl In deze mail vermeldt u uw naam, het aantal personen waarmee u aanwezig bent, naam / klas van uw zoon/ dochter

Op deze manier kunnen we samen een oogje in het zeil houden en veel problemen voorkomen.

Wij danken u voor uw samenwerking.

Deel deze pagina op: