15 March 2020

Brief aan ouders sluiting scholen

Beste ouders/verzorgers, [beste leerling],

Zoals jullie weten heeft het kabinet vandaag, 15 maart 2020, een spoedoverleg met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVMgehad (in afstemming met de vakcentrales) om te bepalen of de scholen vanaf maandag aanstaande, morgen, alsnog te sluiten. Het kabinet heeft besloten om de scholen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april 2020. Hiermee wijkt het kabinet van het eerder gecommuniceerde beleid af om de scholen zoveel mogelijk open te houden.

Dit betekent dat onze scholen gesloten zullen zijn, maar leerlingen van wie de ouder(s) werkzaam zijn in de vitale sectoren en die geen opvang hebben zijn welkom op school. Deze lijst kunt u online bekijken. Alle andere leerlingen, ook eindexamenleerlingen, worden geacht morgen niet naar school te komen.

In de loop van de week volgt vanuit het ministerie nadere informatie voor examenleerlingen over hoe zij de school- en centrale examens kunnen afronden. Wij zullen deze informatie zodra deze bekend is met ouders en leerlingen delen.
 
Heeft u een beroep in één van de vitale sectoren dan is uw kind morgen welkom op school. Voor deze leerlingen volgt dan een aangepast programma. Voor alle overige leerlingen vervallen de lessen op school zelf, maar ze zijn niet vrij. De school denkt na over de manier waarop het onderwijs de komende de tijd op afstand georganiseerd wordt. De mentor neemt morgen contact op om meer uitleg te geven.

Onderwijs gaat zoveel mogelijk door
Onze leerlingen zijn niet vrij gedurende de periode dat de scholen gesloten zijn. Het is ook in deze situatie belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Zij worden in de komende dagen waar mogelijk voorzien van huiswerkopdrachten, (online) begeleiding en lessen. We kunnen ons voorstellen dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om thuis onderwijs te volgen en/of over de benodigde (digitale) mogelijkheden beschikt. Mocht dat het geval zijn, dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen met de mentor van uw zoon of dochter.

In deze situatie doen we een beroep op ouders om de leerlingen bij het onderwijs op afstand zoveel mogelijk te ondersteunen.

Ziekmelden

Hoewel de scholen dicht zijn, zijn leerlingen dus niet vrij. Is uw zoon of dochter ziek? Meld uw kind dan ziek via de bestaande procedure. Leerlingen die weer beter zijn melden zich weer beter. Dit is belangrijk, omdat de leerplicht nog steeds van toepassing is voor leerlingen die niet ziek zijn.

Hygiëne op school
We vragen onze leerlingen en medewerkers die wel op school zijn om extra goed om te gaan met de hygiëne: regelmatig en grondig de handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van de ellenboog en papieren zakdoeken gebruiken. In plaats van handen schudden, begroeten we elkaar op een andere manier.

U heeft afgelopen vrijdag van ons een brief ontvangen met de informatie over de komende toetsweek en de verplaatste praktijkexamens, vooralsnog lijkt dat de planning die gehanteerd blijft.

Mocht dit nog veranderen dan laten we dat zo snel mogelijk weten.

Vragen over het coronavirus en het onderwijs?

Kijk op de website van de rijksoverheid.

Vragen over de gezondheid van uw kind?

  • Voor de actuele informatie over het aantal vastgestelde besmettingen, kijk op de website van het RIVM.
  • Het RIVM zette de vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij. 
    Heb je hierna nog een vraag? Bel het landelijk nummer van het RIVM via  0800 1351 of de GGD 088 880 5005 (bereikbaar werkdagen van 08.00 - 18.00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 - 14.00 uur).
  • Voor meer informatie over de actuele stand van zaken in de regio kijk op de website van de GGD https://www.ggdzl.nl/

We willen u als ouder bedanken voor uw begrip en voor uw flexibiliteit de komende periode. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Petra Stuit, p.stuit@stichtinglvo.nl, 06-10254461  of met de mentor van uw kind.

Tijdens de persconferentie heeft het kabinet aangekondigd dat in de komende dagen waarschijnlijk meer maatregelen zullen volgen. We laten u regelmatig weten wat er verandert voor de leerlingen als gevolg van de maatregelen van het kabinet of van school.

Met vriendelijke groet,

Petra Stuit

Locatiedirecteur VMBO Maastricht

Deel deze pagina op: