25 May 2020

Afbouw dansopleiding

Afbouw dansopleiding

Vooropleiding Dans in Maastricht wordt afgebouwd
Structurele financiering blijkt niet haalbaar

Het bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs heeft het besluit genomen de Vooropleiding Dans in Maastricht af te bouwen. Na gesprekken met diverse partijen is gebleken dat de structurele financiële basis om het voortbestaan van de opleiding te garanderen ontbreekt. De instroom in de dansopleiding stopt daarom per schooljaar 2020-2021. LVO bekijkt samen met de huidige leerlingen en hun ouders hoe zij hun opleiding succesvol kunnen afronden. Daarvoor wordt er een afbouwregeling opgezet. De instroom voor Muziek/Voco op het Bonnefanten College gaat wel door.

De Vooropleiding Dans is voor haar voortbestaan afhankelijk van externe financiering. Het is niet gelukt om de opleiding voldoende structurele financiële basis te bieden om door te gaan. De gemeente Maastricht steunt de Vooropleiding Dans al met een jaarlijkse bijdrage. Het bestuur van LVO heeft tevens de mogelijkheden van andere sponsoring onderzocht. Dit onderzoek bood geen structurele oplossing voor de financiering. Voor de huidige 12 leerlingen vindt met de betrokken ouders overleg plaats over de mogelijkheden om middels een afbouwregeling de opleiding succesvol af te ronden.

Deel deze pagina op: