Zoektocht naar onderwijslocatie in Maastricht-Oost

Voor het voortgezet onderwijs in Maastricht en de leerlingen zijn wij op zoek naar een nieuwe locatie in de stad. In de afgelopen jaren zijn verschillende locaties en scenario’s onderzocht. In maart 2022 zijn tijdens een informatiemarkt 3 plekken rondom de Groene Loper gepresenteerd. Tot nu toe voldoet geen van de eerder onderzochte locaties aan alle voorwaarden.

Inmiddels worden nog 2 plekken in Maastricht-Oost onderzocht. Het is uiteindelijk een plek voor het Porta Mosana College, Sint-Maartenscollege, VMBO Maastricht, Novo College en de Terra Nigra Praktijkschool. Samen zullen ze een gemeenschap van scholen vormen die bij elkaar gehuisvest zijn. Ze hebben dan een breed onderwijsaanbod met praktijkonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo/mavo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Voor de buurtbewoners rondom de 2 mogelijke locaties is op 8 maart 2023 een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond worden de genodigden bijgepraat over de ontwikkelingen en gaat de gemeente hierover in gesprek.

De 2 mogelijke plekken voor deze scholen in Maastricht-Oost zijn:

  1. Locatie Bemelergrubbe/Bemelerweg. Hier ligt nu al VMBO Maastricht. Daar is ruimte om de scholen een plek te geven.
  2. Een combinatie van de locatie Sibemaweg (rondom de plek waar nu het VISTA college ligt) en locatie Bemelergrubbe/Bemelerweg. Het grootste gedeelte van het voortgezet onderwijs krijgt een plek bij het VISTA college. Een kleiner gedeelte komt op de locatie Bemelergrubbe/Bemelerweg.

Gemeente Maastricht, Stichting LVO en VISTA college kijken in de onderzoeken steeds naar:

  • de inrichting van het onderwijs
  • de ruimte voor huisvesting en voorzieningen in de omgeving
  • de bereikbaarheid van de locatie
  • de financiële haalbaarheid
  • de mogelijkheden voor bewegingsonderwijs/sport
  • het draagvlak bij alle betrokken partijen
Deel deze pagina op: