Wil je naar VMBO Maastricht

Informatieavonden

Welkom bij onze informatie-avonden!

Binnenkort naar de middelbare school… en nu?!
Vooruitlopend op deze grote stap willen wij ouders/verzorgers graag onze school voorstellen.

Informatieavond VMBO Maastricht: 13 februari om 19.30 uur (s.v.p. aanmelden via vmbo@lvomaastricht.nl)

We verwelkomen deze avond de ouders/verzorgers om 19.30 uur met een kop koffie.
Daarna informeren wij over zaken zoals pedagogisch klimaat, lessentabel, boeken, ouderbijdrage etc. 

Uw zoon/dochter kan bij onze school terecht met een Basis / Kader / Gemengd-Theoretisch advies.

Deel deze pagina op: