test
Wil je naar VMBO Maastricht

Aanmelden

In de week van 2 maart  kunt u uw kind online aanmelden voor de brugklas in schooljaar 2019-2020 van één van de scholen voor voortgezet onderwijs in Maastricht.

Aanmelden voor 1 mei 2020 garandeert plaatsing in de opleiding naar keuze. 

Inschrijven voor de leerjaren 2 t/m 4 kan door het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Een leerling wordt overeenkomstig het advies van de basisschool geplaatst in een leerweg en klas.
De scholen voor PO en VO in Maastricht en Heuvelland hebben samen afspraken gemaakt ten aanzien van plaatsing van leerlingen. Zie hiervoor de plaatsingswijzer op de website.

Voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben: zie het schoolondersteuningsplan op de website.


CENTRALE AANMELDING
U meldt uw kind(eren)/leerlingen aan en daarbij kiest u zelf voor een school die past bij het basisschool- of plaatsingsadvies dat uw kind van de basisschool heeft gekregen. Na de aanmeldperiode kunt u alleen nog leerlingen aanmelden op scholen waar nog plaats is. Wees er dus op tijd bij.

INSCHRIJVING
Na afloop van de aanmeldperiode krijgen leerlingen en hun ouders een uitnodiging van de gekozen school om zich te komen inschrijven. Die uitnodiging kunt u kort na de aanmeldweek verwachten via het e-mailadres dat u bij aanmelding heeft doorgegeven.

HET BASISSCHOOLADVIES EN DE WARME OVERDRACHT
Het voortgezet onderwijs hecht veel waarde aan het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. De scores in het leerlingvolgsysteem geven een indicatie van het niveau van een leerling. Ook de observaties van leerkrachten zijn van groot belang. Dat laat over een langere periode zien wat de mogelijkheden van een leerling zijn. Ook interesse, inzet en motivatie spelen een belangrijke rol. Dat wordt allemaal besproken tijdens de warme overdracht door de leerkrachten van de basisschool en die van het voortgezet onderwijs.

HEROVERWEGING OP BASIS VAN DE EINDTOETS 
De leerlingen maken in april een centrale eindtoets. Als de uitslag hiervan hoger is dan het basisschooladvies moet de basisschool het basisschooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot aanpassing/bijstelling van het advies naar een hoger niveau. Als dat het geval is, is het mogelijk dat de leerling alsnog ingeschreven kan worden op een andere locatie. 

TESTEN EN TOETSEN VOOR LEERLINGEN
Bij leerlingen die van een basisschool buiten Nederland komen, is er geen basisschooladvies en geen leerlingvolgsysteem dat is afgestemd op het Nederlands voortgezet onderwijs.

Daarom vragen wij deze leerlingen om extra testen, de NIO (capaciteiten­test) en het Drempelonderzoek (didactische toets). Ouders kunnen dat zelf regelen via een onafhankelijk Nederlands onderzoeksbureau of het COB (Centrum voor Onderzoek en Begeleiding). Het COB organiseert speciale testdagen voor nieuwe leerlingen, zodat u snel over de benodigde uitslagen kunt beschikken. Zie voor meer informatie de website van het COB. 

Deel deze pagina op: