test
Wil je naar VMBO Maastricht

Aanmelden

Inschrijven voor schooljaar 2021-2022:

U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen naar vmbo@lvomaastricht.nl (vermeld voor welk leerjaar en welk niveau de aanmelding is). Wij willen u erop wijzen dat wij momenteel vol zitten en aanmeldingen op een wachtlijst worden geplaatst. Bij voldoende plaats en op voorwaarde van een passend advies kan uw kind mogelijk worden geplaatst.

Aanmelden voor leerjaar 4 is niet mogelijk in verband met het lopende programma van toetsing en afname.Voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben: zie het schoolondersteuningsplan op de website.

********************************************************************************************************************

INSCHRIJVEN VOOR SCHOOLJAAR 2022-2023 - leerjaar 1

De centrale aanmeldingsperiode voor leerjaar 1 vindt plaats in februari / maart 2022


CENTRALE AANMELDING
U meldt uw kind(eren)/leerlingen aan via de website aan. Na de aanmeldperiode kunt u alleen nog leerlingen aanmelden op scholen waar nog plaats is. Wees er dus op tijd bij.

INSCHRIJVING
Na afloop van de aanmeldperiode krijgen leerlingen en hun ouders een uitnodiging om zich te komen inschrijven. Die uitnodiging kunt u kort na de aanmeldweek verwachten via het e-mailadres dat u bij aanmelding heeft doorgegeven.

HET BASISSCHOOLADVIES EN DE WARME OVERDRACHT
Het voortgezet onderwijs hecht veel waarde aan het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. De scores in het leerlingvolgsysteem geven een indicatie van het niveau van een leerling. Ook de observaties van leerkrachten zijn van groot belang. Dat laat over een langere periode zien wat de mogelijkheden van een leerling zijn. Ook interesse, inzet en motivatie spelen een belangrijke rol. Dat wordt allemaal besproken tijdens de warme overdracht door de leerkrachten van de basisschool en die van het voortgezet onderwijs.

HEROVERWEGING OP BASIS VAN DE EINDTOETS 
De leerlingen maken in april een centrale eindtoets. Als de uitslag hiervan hoger is dan het basisschooladvies moet de basisschool het basisschooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot aanpassing/bijstelling van het advies naar een hoger niveau. Als dat het geval is, is het mogelijk dat de leerling alsnog ingeschreven kan worden op een andere locatie. 

TESTEN EN TOETSEN VOOR LEERLINGEN
Bij leerlingen die van een basisschool buiten Nederland komen, is er geen basisschooladvies en geen leerlingvolgsysteem dat is afgestemd op het Nederlands voortgezet onderwijs.

Daarom vragen wij deze leerlingen om extra testen, de NIO (capaciteiten­test) en het Drempelonderzoek (didactische toets). Ouders kunnen dat zelf regelen via een onafhankelijk Nederlands onderzoeksbureau of het COB (Centrum voor Onderzoek en Begeleiding). Het COB organiseert speciale testdagen voor nieuwe leerlingen, zodat u snel over de benodigde uitslagen kunt beschikken. Zie voor meer informatie de website van het COB. 

Deel deze pagina op: