test

Klachtenregeling

Bent u het ergens niet mee eens en wilt u hierover een klacht indienen?

 1. Probeer de klacht eerst te bespreken met de vakdocent /mentor.
   
 2. Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de teamleiders. De teamleider zal uw klacht in behandeling nemen en een beslissing nemen. 

  basis/kader leerjaar 1 en 2:                                mevr. Steenhagen
  TL leerjaar 1 en 2:                                                 mevr. Hoogeveen
  basis/kader HBR, BWI,PIE leerjaar 3 en 4:       dhr. Willems
  basis/kader ZW, GR leerjaar 3 en 4 :                 mevr. Lemeer
  TL Leerjaar 3 en 4:                                                dhr. Ummels   

Bent u het niet eens met de genomen beslissing van de schooldirectie? Dan zal de schooldirectie u doorverwijzgen naar de Klachtencommissie van Stichting LVO. De Klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting LVO zijn hier te vinden.

Deel deze pagina op: