test

Schoolstewards

Vmbo Maastricht is er voor de leerlingen. Onze school is een omgeving die leerlingen helpt om te leren voor later. In dat leren hoort in onze ogen ook verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar. We mogen samen trots zijn op een schone en veilige school.

Om die reden zijn wij met “Schoolstewards” gestart: leerlingen surveilleren in de pauze in de aula, de gangen en buiten en spreken waar nodig andere leerlingen aan op hun gedrag.
Dit aanspreken gebeurt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. Schoolwachten zijn dus geen strenge beveiligers of “boemannen”, maar eerder een soort van gastheer en gastvrouw van de school.
 

“Schoolstewards” helpt ons om onze leerlingen echt de verantwoordelijkheid te geven die wij belangrijk vinden.
 

“Schoolstewards” is door het Ministerie van OC&W goedgekeurd als (gedeeltelijke) invulling van de maatschappelijke stage. De leerlingen die de taak schoolwacht met goed gevolg hebben doorlopen en de geleerde sociale vaardigheden kunnen toepassen, krijgen bij de diploma-uitreiking ook nog een ‘schoolstewardcertificaat’. Daarmee kunnen ze bij toekomstige werkgevers laten zien dat ze maatschappelijk betrokken zijn.

Bij de uitvoering van hun taak worden de leerlingen ondersteund door de conciërges en de docenten

Deel deze pagina op: