test

Examen

We zien het derde en het vierde leerjaar als één geheel. De resultaten van de toetsen in het derde leerjaar, blijven meetellen voor het eindexamencijfer. In het derde en vierde leerjaar ben je bezig met je schoolexamen. Het vierde leerjaar wordt afgesloten met een centraal examen.

Op deze pagina tref je het examenregelement aan, maar ook het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Algemeen


Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2017-2018

- Basisberoepsgerichte leerweg

- Kaderberoepsgerichte leerweg

- Gemengd/Theoretische leerweg

Presentaties
Examen leerjaar 3 BK
Examen leerjaar 3 TL
Examen leerjaar 4 BK
Examen leerjaar 4 TL

Overstappen naar het vervolgonderwijs

Deel deze pagina op: