Welkom bij VMBO Maastricht

Informatie betreffende TBC

Bij een leerling van VMBO Maastricht is open tuberculose (tbc) vastgesteld.

GGD is direct gestart met onderzoek:

Inmiddels blijkt dat het om een op zichzelf staande besmetting gaat. Er is dus geen sprake van een uitbraak. 
De kans op een besmetting is klein. Dat kan alleen via inademing en dan moet de bacterie ook nog eens tot diep in de longen doordringen. Bij de mensen die geïnfecteerd raken, wordt slechts één op de tien ook daadwerkelijk ziek.’

De GGD is wel gestart met een preventief onderzoek bij leerlingen die zich dicht rond de patiënt bevinden. Het is echter niet nodig dat de kinderen thuis blijven.

Actuele informatie

We zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de stand van zaken via onze website. Mocht u vragen hebben of ongerust zijn, neem dan contact op met de GGD, unit Tuberculosebestrijding van de GGD Zuid Limburg.

Meest gestelde vragen over tuberculose (website KNCV)