Welkom op VMBO Maastricht

Leerling hun talenten laten ontdekken en (door)ontwikkelen, dat is waar VMBO Maastricht voor staat. Vanuit een positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Op die manier willen wij leerlingen helpen bij hun voorbereiding op een vervolgstudie of een plaats in de maatschappij.

Deze missie vertalen we naar de leerling als volgt:

- We maken werk van je toekomst

- We werken vanuit een positieve benadering

- Samen werken wij aan jouw talenten en persoonlijke ontwikkeling

- Wij ondersteunen jou bij het ontwikkelen van je maatschappelijke betrokkenheid

- Wij verwachten van iedereen een actieve inzet met de hoogst haalbare resultaten

- Voor veiligheid en respect zijn wij samen verantwoordelijk

- Het doel is dat je na het VMBO een diploma in het MBO haalt en/of een arbeidsovereenkomst

   verkrijgt.

VMBO Maastricht is een school met een uitdagende en op de praktijk gerichte leeromgeving. Een omgeving waar leerling en medewerker het beste uit zichzelf halen. We zien onze school als een optimale voorbereiding voor het MBO of overstap naar Havo. Afhankelijk van de potentie van onze leerling is dit de Entree- opleiding of een opleiding op niveau 2, 3 en 4. Tevens is doorstroom naar Havo 4 mogelijk.