Welkom bij VMBO Maastricht

VAKANTIE VMBO MAASTRICHT

VMBO Maastricht is erop gericht om een toekomstbestendig en kwalitatief uitstekend voortgezet onderwijs in Maastricht realiseren. Vraaggestuurd leren en talentontwikkeling van de leerling staan centraal.

Herkenning en erkenning van het (individuele) leerlingprofiel moet leiden tot maximale benutting van ambities en mogelijkheden van elke leerling. Optimale differentiatie is daarbij het uitgangspunt.

Leerlingen moeten voorbereid worden op sterke en succesvolle toekomst als maatschappelijk betrokken burger. Dat is meer dan IQ maar ook EQ en SQ.