Dit is een beschrijving
Welkom bij VMBO Maastricht

We maken werk van je toekomst!

Vmbo Maastricht biedt praktijkopleidingen en theoretische opleidingen.
Vmbo Maastricht is erop gericht de talenten van leerlingen optimaal te ontwikkelen. Vanuit een positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Daarbij wordt uitgegaan van een actieve inzet van alle betrokkenen om zo te komen tot de hoogst haalbare resultaten. Vmbo Maastricht realiseert een optimale voorbereiding op vervolgopleidingen in het mbo.

Voor wie is het VMBO Maastricht?
Onze opleiding is bestemd voor leerlingen met een advies voor de Basisberoepsgerichte (BL), de Kaderberoepsgerichte (KL) of de Theoretische (GTL) Leerweg. Deze leerlingen voelen zich aangetrokken tot de combinatie van de theoretische en op de praktijk gerichte leeromgeving. Het vmbo duurt vier jaar en wordt afgesloten met het behalen van een diploma. De opleiding sluit aan op de diverse niveaus van het mbo.

Waarom VMBO Maastricht?
Vmbo Maastricht wil een school zijn met een uitdagende en op de praktijk gerichte leeromgeving waar leerlingen, docenten en overige medewerkers het optimale uit zichzelf halen. Vanuit een breed onderwijsaanbod ontdekken de leerlingen wie ze zijn, over welke talenten ze beschikken en waar ze gemotiveerd voor zijn. Zo kunnen ze keuzes maken uit mogelijke toekomstige arbeidsterreinen. Daarom loopt loopbaan oriƫntatie en begeleiding (LOB) als een rode draad door onze opleiding. Het ontwikkelen van talenten en vaardigheden vindt in het gehele onderwijsproces plaats.